Projecten onderwijsinnovatie 2009

 Tutoraat 2009

Tutoraat

Om de ondersteuning vanuit het monitoraat naar eerstejaars-studenten toe te vervolledigen is een pilootproject rond tutors opgestart. Tutors zijn ouderejaarsstudenten die eerstejaarsstudenten (tutees) begeleiden.

Verder lezen

 Logistieke ondersteuning 2009

Logistieke ondersteuning vakantiecursussen

Er wordt een vakantiecursus wiskunde ontwikkeld en ingericht voor toekomstige studenten Chemie, Biochemie en Biotechnologie, Biologie, Geologie en Geografie.

       Verder lezen

 

 Interdisciplinaire bachelorproef 2009

Interdisciplinair probleemgestuurde bachelorproef

Voor het vak "bachelorproject" in de 3e bachelor Fysica en Sterrenkunde moeten de studenten alleen of in groepjes van twee fysische experimenten opstellen, uitvoeren en interpreteren of sterrenkundige waarnemingen uitvoeren en interpreteren.

Verder lezen

 Masterstudenten 2009

Masterstudenten inschakelen in begeleiding bachelorpractica

Er is een nieuw opleidingsonderdeel voorgesteld in de Master in de Chemie. Dit opleidingsonderdeel is een keuzevak in de minor Industrie en management en heeft als doel de studenten te leren hoe een practicum en/of werkcollege voor te bereiden, te organiseren en te begeleiden.

                                                                                                              Verder lezen

 

 Robots 2009

Robots voor informatica-onderwijs


Het inzetten van programmeerbare robots laat toe om werkvormen te hanteren die studenten actiever betrekken bij het opleidingsonderdeel ‘Formele talen, automaten en complexiteit’.
     

  Verder lezen

 3D infrastructuur 2009

3D-infrastructuur

Een projectiesysteem (projectoren, laptop en 50 brilletjes) is aangekocht bij Infitec. Hierbij is de beeldseparatie gebaseerd op interferentiefilters. Het is een mobiel systeem, zodat iedereen van de faculteit Wetenschappen het kan uitlenen.

       Verder lezen

 Werkvormen

Gedifferentieerde werkvormen voor heterogene studentengroep

De heterogene groep van instromende studenten stelt uitdagingen aan de huidige manier waarop de cursussen wiskunde in de Bacheloropleidingen zijn opgevat. Het doel van het project is om didactische werkvormen te ontwikkelen om effectief met een heterogene instroom te kunnen omgaan.

Verder lezen

Voor de PDF-versie van de onderwijsinnovatieprojecten van 2009, klik hier.