Inspiratiegids inzet tablet-pc's in universitair onderwijs

asus_me301t.jpgIn deze inspiratiegids krijgt u een overzicht van een aantal mogelijke werkvormen met tablets, zowel in hoorcolleges, practica als veldwerk binnen de faculteit Wetenschappen. Een aantal werkvormen zijn  gericht op directe interactie en inzetbaar in alle vakgebieden, andere werkvormen zijn afgestemd op meer specifieke vakgebieden. Sommige werkvormen vragen één tablet per student (of groepje studenten) andere volstaan met één tablet voor de docent.

Specificaties beschikbare tablets

De uitleendienst van de faculteit Wetenschappen beschikt over 26 tablets PC's die te ontlenen zijn voor onderwijsdoeleinden.

Bijkomende info:

Voor bijkomende vragen over de inzet van tablets of voor het ontlenen van tablets (enkel binnen de faculteit Wetenschappen) kan u steeds bij ons terecht.