Tablets in practica: een mix van ideeën

We sommen hier een aantal ideeën op van mogelijk gebruik van tablets in practica binnen de faculteit Wetenschappen.

Bondige beschrijving mogelijke werkvormen

  • studenten dienen op de tablet eerst een video te bekijken rond het practicum: veiligheidsvoorschriften, goede/slechte praktijken, inleidingsles, ...
  • studenten bekijken (of filmen)  tijdens het practicum de cruciale fases van het experiment
  • docent loopt rond met tablet en trekt foto’s van goede/slechte praktijken. Hij deelt deze foto’s met de studenten d.m.v. een specifieke Dropbox-map in Minerva: aan het eind van het practicum projecteert hij deze foto’s/filmpjes
  • een aantal studenten wordt gevraagd een digitale anatomische tekening te maken op de tablet of zaken aan te duiden op een bestaande tekening. Deze worden ingediend op de Dropbox van Minerva zodat de docent ze kan bekijken en (indien gewenst) meteen klassikaal bespreken

Zie ook aanverwante artikels: