Marjanne Sevenant - Environmental and Social Specialist

Geografie - Sevenant Marjanne

 

Naam: Marjanne Sevenant

Opleiding: Master in de Geografie, Specifieke Lerarenopleiding, Doctoraat in de Geografie

Afgestudeerd in: 1998, 1999 en Doctoraat behaald in 2010

Jobtitel: Environmental and Social Specialist

Bedrijf: International Finance Corporation (IFC) – member of the World Bank Group, www.ifc.org

Sector: Internationale financiële instellingen, Duurzaamheid

 

 

CV:

1994 – 1998 / Master in de Geografie / Universiteit Gent

1998 – 1999 / Specifieke lerarenopleiding / Universiteit Gent

1998 – 2004 / Wetenschappelijk medewerker / Universiteit Gent

2000 – 2001 / Halftijdse medewerker / NGO Vredeseilanden

2004 – 2010 / Doctor-assistent / Universiteit Gent

2010 – nu / Environmental and Social Specialist / International Finance Corporation (IFC)

1. Huidige functie

IFC biedt wereldwijd investeringsproducten en advies aan bedrijven die werkzaam zijn in landen met opkomende economieëen, ter bevordering van ontwikkeling en ter bestrijding van armoede. IFC streeft ernaar om dit op een economisch, ecologisch en sociaal duurzame manier te doen. Hiervoor heeft IFC zichzelf 8 normen opgelegd (IFC Performance Standards) die o.a. gaan over vervuiling, biodiversiteit, arbeidsomstandigheden, rechten van de inheemse bevolking, enzovoort.

Mijn dagelijkse werk bestaat erin de adviesprojecten die IFC opstart en uitvoert, te screenen en te monitoren op ecologische en sociale risico’s, en milderende maatregelen voor te stellen en op te volgen. Daarnaast ontwerp en geef ik ook training over IFC’s Sustainability Policy binnen de organisatie.

Er is heel veel afwisseling in mijn job, zowel wat betreft het soort projecten (inhoudelijke en geografische verscheidenheid), als het internationale karakter ervan. Ook mijn team van directe collega’s is een bonte internationale mix. Kortom, mijn job biedt mij een wijd venster op de wereld. Daarnaast krijg ik een enorme flexibiliteit om van thuis te werken (tegenwoordig werk ik vanuit Amman in een team dat voornamelijk in Washington DC zit met een manager in Istanbul) zodat ik perfect een uitdagende job met mijn gezin kan combineren.

De brede waaier aan onderwerpen die eigen is aan de opleiding geografie was zeker een goede basis voor mijn huidige functie, al heb ik natuurlijk de grootste ervaring opgedaan tijdens de jobs na mijn studies. De vaardigheden die je nodig hebt om een doctoraat te schrijven, komen mij vandaag erg van pas, ook omdat in mijn job veel persoonlijk initiatief en zelfstandig werk wordt verwacht. Schrijftechnische vaardigheden alsook spreekvaardigheid (opgedaan tijdens internationale congressen) in het Engels zijn uiteraard ook heel belangrijk. De vaardigheden en technieken opgedaan tijdens de Lerarenopleiding waren een goede voorbereiding voor de trainingen die ik ontwerp en geef.

2. Loopbaan

Ik heb na mijn studies niet vaak een job moeten zoeken. Ik kon onmiddellijk aan de slag als wetenschappelijk medewerker op de vakgroep Geografie, waar ik afgestudeerd was. Daar werkte ik aan projecten en beleidsstudies voor de Vlaamse overheid (o.a. milieu-effectrapportering). Dit heb ik een zestal jaar gedaan, afgewisseld met een deeltijdse job als medewerker in de NGO Vredeseilanden rond een landbouwproject in Vlaanderen. In 2004 kon ik beginnen als assistent in dezelfde vakgroep, waar ik onderwijs en dienstverlening combineerde met onderzoek. In 2010 verdedigde ik mijn doctoraat voor een internationale jury. Daarna verhuisde ik met mijn man naar Washington DC waar ik mijn huidige job vond. Ik werd aangenomen op basis van mijn doctoraatstitel, die een internationaal aanvaarde maatstaf is. Na 3 jaar in de Verenigde Staten, verhuisden we in de zomer van 2013 naar Amman, de hoofdstad van Jordanië, waar ik mijn werk voor het IFC in hetzelfde team kan verderzetten.

3. Arbeidsmarkt

Geografie behoort tot de diploma’s die o.a. in aanmerking komen voor het zeer uiteenlopende werk rond duurzaamheid. Eén van de grootste troeven is zeker het algemene karakter van de opleiding met de vaardigheid tot ruimtelijk en inhoudelijk synthetiseren. Daarnaast worden geografen vooral geapprecieerd voor hun geografisch (ruimtelijk grensoverschrijdend) denken, het kunnen in kaart brengen van problemen, contextualiseren, technische vaardigheden (GIS, mapping, statistiek, etc.), multi-, inter- en transdisciplinair denken en werken, enzovoort.

Ik durf te denken dat mijn diploma sterk gewaardeerd wordt op de arbeidsmarkt, zeker omdat niemand van mijn jaargenoten langdurig werkloos is geweest en we allen in zeer uiteenlopende jobs terecht zijn gekomen.

4. Studiekeuze

Toen ik een studiekeuze moest maken, twijfelde ik tussen een heel aantal interesses en dus een heel aantal richtingen zoals filologie, psychologie, geneeskunde en wetenschappen. Uiteindelijk koos ik voor wetenschappen omdat ik nog altijd op andere manieren in aanraking met taal kon komen. Geografie was voor mij de opleiding waar het allemaal een beetje samenkwam: menswetenschappen, milieu, internationaal karakter, etc. Het raakvlak tussen al deze interesses vond ik terug in het onderwerp van mijn doctoraatsonderzoek (landschapsbeleving) en in het onderwerp van mijn huidige job (ontwikkelingssamenwerking).

Ik ben er zeker van dat ik opnieuw zou twijfelen tussen studierichtingen omdat er zoveel is dat mij interesseert. Met mijn huidige job in gedachten zou ik opnieuw Geografie kiezen, maar ik zou er misschien een meer ingenieurstechnisch aspect aan koppelen (veel van mijn projecten gaan over agribusiness, en daar mis ik wat background).

Ik raad Geografie zeker aan toekomstige studenten aan. De uiteenlopende mogelijkheden na de studiekeuze worden vaak onderschat, alsook de vrijheid die je hebt om zelf richting te geven aan het vervolg door bijvoorbeeld onderwerpkeuze van de Bachelorproef, Masterproef of doctoraat.

Ik heb gedoctoreerd, maar pas enkele jaren na het afstuderen. Eerst zag ik er het nut niet van in, maar na enkele jaren in het wetenschappelijk onderzoek begreep ik dat het goed zou zijn neerslag en synthese te maken van mijn onderzoeksresultaten, en mijn inspanningen te verzilveren in een doctoraat (op basis van mijn PhD diploma heb ik ook mijn huidige internationale job gekregen). De opkomst van het artikelendoctoraat (waar ik radicaal voor koos) heeft me overtuigd tot het schrijven van een doctoraat waarvan ik zeker wist dat het grootste deel ook relevant was en gelezen zou worden binnen de onderzoekswereld van mijn discipline.

5. Opleiding

Hoe ik persoonlijk gevormd werd door mijn studie, dat kwam uit onverwachte hoek en werd door mezelf wat in de hand gewerkt: voor mijn Masterproef koos ik ervoor naar een ruraal gebied in Kreta te gaan om er tijdens veldwerk de interactie van mens en landschap te bestuderen. Deze ervaring is op veel gebieden een levenservaring geweest en was bepalend voor keuzes die ik daarna heb gemaakt. Ik heb er ook vrienden voor het leven gemaakt.

Een andere fijne ervaring was de buitenlandse excursie: een week met de jaargenoten door Frankrijk toeren. Het gevarieerde karakter van Geografie trok zeer diverse jaargenoten aan, boeiende mensen om te ontmoeten.

6. Tips voor toekomstige studenten

Probeer met zoveel mogelijk mensen te spreken die deze studierichting volgen of gevolgd hebben: wat vonden ze leuk, interessant, overbodig, saai, etc.? In de tweede plaats: welke jobs hebben we er aan over gehouden? Er zijn sowieso een aantal ‘ballast’-vakken die je erbij moet nemen, en je moet overwegen of je dat zult kunnen opbrengen. Probeer ook na te gaan of de onderwerpen van de bachelor- en masterproeven je liggen: zij zijn een afspiegeling van de inhoud van de opleiding.

Met betrekking tot jobmogelijkheden: Laat je niet al teveel leiden door huidige jobtrends, deze kunnen veranderen. Kies vooral voor het nu: een studierichting waarvan je denkt dat je ze graag zal doen. De rest komt dan (meestal) vanzelf. Ik zelf ben niet aangenomen op basis van mijn diploma geografie, maar op basis van mijn vaardigheden en attitudes die ik op de universiteit tijdens mijn master- en doctoraatsopleiding heb aangeleerd gekregen.