Help, ik wil mijn weg vinden! Locatiegebaseerde apps door geografen voor iedereen

Waar/Wanneer? - Voordracht -Inschrijven? - Andere voordrachten

Waar/Wanneer?

dinsdag 2 februari 2016 - 19u: voordracht + aansluitende receptie
Faculteit Wetenschappen - Campus Sterre - Krijgslaan 281 - Gent - gebouw S9 - 2e verdieping - Aud.A2

Voordracht

prof. Nico Van de Weghe - Vakgroep Geografie - Onderzoeksgroep CartoGIS

Vandaag vliegen big data, location based services en smartphone apps ons om de oren. Iedereen die zichzelf een beetje respecteert, tracht op deze kar te springen. Zijn geografen ook zo'n kuddedieren of hebben zij effectief iets meer te bieden in dit domein? Wij zijn alvast overtuigd dat geografen (en zeker zij die sterk geïnteresseerd zijn in Geo-ICT) vanuit hun unieke tijdruimtelijke invalshoek 'hier en nu' een meerwaarde kunnen bieden.

In deze voordracht wordt dieper ingegaan op enkele apps waarin de CartoGIS Onderzoeksgroep een significante rol speelt. We tonen aan welke apps we momenteel gebruiken om het verkeer te monitoren en hoe dit kan gebruikt worden om het mobiliteitsbeleid te optimaliseren. Typisch gaat de aandacht hierbij uit naar technologische issues zoals big data en active tracking, waarbij dataverwerving, visualisatie en verwerking een vooraanstaande rol spelen.

Aan het andere uiteinde van het 'technologische spectrum' presenteren we de indoor navigatie app SoleWay die technologische 'snufjes' links laat liggen. Hoe verkrijg je nauwkeurige indoorlocatie? Hoe verkrijg je gedetailleerde plannen van alle gebouwen? Hoe kan je algoritmes ontwikkelen die je optimaal navigeren doorheen dergelijke gebouwen? Drie uiterst boeiende vragen waar tot op de dag van vandaag nog geen sluitend antwoord op is. Via de app SoleWay tonen we aan dat de crowd de potentie heeft om de oplossing te vormen voor deze issues. UGent'ers zullen in de toekomst zeker hun weg in hun gebouwen kunnen vinden, maar we hopen dit wereldwijd mogelijk te maken.

Via deze presentatie willen we een unieke kijk geven op het complexe kluwen van location based services.

Inschrijven?

Vooraf inschrijven is niet nodig. De voordracht is gratis en staat open voor iedereen met een boon voor wetenschappen.

Andere voordrachten

Deze voordracht maakt deel uit van een reeks ingericht in het kader van Public Outreach. Zo brengen we actueel onderzoek aan de faculteit wetenschappen tot bij een breed publiek. Bekijk het volledige programma voor 2015-2016.

Wens je voortaan op de hoogte te blijven van deze voordrachten, schrijf je in op onze .