Structureren, Abstraheren en Redeneren

Doelgroep en kadering

Leerkrachten wiskunde in de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs.

Deze nascholing past in het kader van de lerarenopleiding wiskunde aan de UGent en is een les van de cursus Vakdidactiek Wiskunde I. De bedoeling is om het aparte karakter van de wiskunde in de verf te zetten.

Inhoud

Eerst gaan we op zoek naar de essentie van wiskunde door verschillende definities van wiskunde te beschouwen. Hierbij komt abstractie als één van de kerneigenschappen naar voor. We belichten het nut en de noodzaak ervan.

Vervolgens stellen we de aard van het wiskundig redeneren scherp tegen de achtergrond van verschillende soorten redeneren. We overlopen ook de meest gebruikte bewijsvormen. Aan de hand van voorbeelden behandelen we een aantal veel voorkomende redeneerfouten bij leerlingen van het secundair onderwijs.

Tot slot vermelden we enkele mijlpalen in de geschiedenis van de wiskunde die de kracht van wiskunde illustreren.

Lesmateriaal

Enkele nota's van de lesgever.

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 1 maart 2023
  • Tijdstip: 14u30-17u15
  • Locatie: UGent, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent. Gebouw S25, gelijkvloers, Aud.1 Emmy Noether
  • Lesgever(s): Hendrik Van Maldeghem
  • Prijs: 50 EUR
  • Zelf mee te brengen materiaal: Pen en kladpapier
  • Bewijs van aanwezigheid: Bij aanvang van de sessie zal u worden gevraagd te tekenen voor aanwezigheid. Na afloop van de bijscholing sturen wij u per e-mail het aanwezigheidsattest door.

Inschrijven