Aardrijkskunde als wetenschap: thema weer en klimaat

Deze bijscholing is momenteel volzet. Wenst u toch deel te nemen, meld ons dit via en wij plaatsen u op een wachtlijst.

Doelgroep

Leerkrachten aardrijkskunde in de 3e graad van het secundair onderwijs.

Kadering

Aardrijkskunde behoort, zowel in het secundair als het hoger onderwijs, tot het domein van de exacte wetenschappen. Als we kijken naar de onderwerpen die in de 3e graad aan bod komen dan kan de link met de andere wetenschappen (biologie, chemie, fysica en wiskunde) duidelijk worden gelegd.

Toch wordt deze link te weinig beklemtoond in de les. Zo wordt er bijvoorbeeld weinig ingegaan op de wetenschap achter uitloging en verrijking in bodems, de wiskundige achtergrond van projecties, de fysica van atmosferische processen...

Om dit bij te werken en het vak tegelijk duidelijker te positioneren binnen de STEM-vakken organiseren wij deze bijscholing die een aardrijkskundig thema benadert vanuit de 'big ideas' binnen de wetenschappen. Daarbij wordt bij elk thema de link en samenhang tussen de verschillende wetenschappelijke invalshoeken bekeken.

In de komende jaren komen zeker ook nog aan bod: bodemkunde, platentektoniek, gesteenten, kosmografie.

Inhoud

Vanuit de Big ideas worden 3 mogelijkheden geponeerd om met 4D-didactiek te werken. In deze sessie zullen we ze alle 3 aan bod laten komen:

  • een ‘klassieke’ les verrijken met 4D-didactiek: het thema biedt tal van mogelijke aanknopingspunten waarbij vanuit de fysische wereld de kernideeën worden voorgesteld, en hoe we via perspectieven en denkwijzen inzicht proberen te verwerven.
  • een les waarin op 1 of 2 perspectieven gefocust wordt: voor dit thema focussen we op het perspectief modellen, patronen, stromen en behoud: seizoensfenomenen, luchtcirculatie, watercyclus en neerslag,  …
  • de open aanpak (bv. vertrekkend vanuit context); een onderzoekende houding stimuleren: vanuit de leerinhoud kun je via onderzoeksvragen het thema weer en klimaat aanpakken, denk bv. aan klimaatverandering. Via de wetenschappelijke denkwijze – gebruik makend van chemie, fysica en ICT – kunnen leerlingen zelf aan het werk gezet worden.

Aan de hand van concrete leerplandoelstellingen worden deze 3 mogelijkheden uitgewerkt, kant en klaar voor gebruik tijdens de les.

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 31 mei 2017
  • Tijdstip: 16u-19u
  • Locatie: Universiteit Gent, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent. Gebouw S8.
  • Lesgever: Luc Zwartjes
  • Organisatie: De vakgroep Geografie van de Universiteit Gent is een erkend Center of Excellence van het Digital Earth Network en heeft als doelstelling ruimtelijk denken te introduceren in het secundair onderwijs via diverse activiteiten. Deze nascholing is er één van.
  • Prijs: 40 EUR (Dit omvat de lessen, koffiepauzes, syllabus en werkmateriaal)
  • Inschrijven