Inleiding

Een geografisch informatiesysteem of GIS is een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd.

Consumenten kennen GIS vooral door routenavigatieplanners, weerkaarten en Google Maps/Earth. Maar ook professioneel kent GIS steeds meer toepassingen. Zo wordt GIS door allerhande overheden en bedrijven gebruikt in o.a. planologie, aardwetenschappen, defensie, economie en marketing.

Ook de pers en televisie maken steeds meer gebruik van GIS om informatie te presenteren. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van de uitslag van verkiezingen en de kaarten die het stemgedrag per gemeente weergeven.

GIS is het ideale instrument om problemen met een ruimtelijke dimensie op te lossen. Denken we aan de analyse van het verkeer, de link tussen natuurrampen en de ondergrond enz. Om deze problemen op te lossen moet je ruimtelijk denken. GIS helpt hierbij.

De toepassingen van GIS groeien bijna exponentieel. Het hoeft niet te verbazen dat er momenteel een tekort is aan geschoolde krachten in deze discipline.