Elektromagnetisme voor iedereen dankzij 'Big Ideas'

Doelgroep

Leerkrachten fysica en natuurwetenschappen in de 3e graad van het secundair onderwijs.

Inhoud

Elektromagnetisme is een onderdeel van de fysica dat met een klassieke aanpak dikwijls verzandt in moeilijke wiskunde en vrij abstracte experimenten. De essentie en de interne samenhang gaan daarbij volledig verloren.

Tijdens deze bijscholing doorlopen we de grote kernideeën van het elektromagnetisme en verrijken we deze met tot de verbeelding sprekende uitdagingen. We vergroten de inhoudelijke samenhang dankzij denkgereedschap dat ontwikkeld werd binnen het project 'big ideas, great science' en dat gebruik maakt van begrippen zoals patronen, systemen, modellen, oorzaken, … Met deze aanpak wordt er een stevige basis gelegd die iedereen, zowel de breed georiënteerde leerlingen als de toekomstige wetenschapper, kan appreciëren.

Kadering

Logo Big Ideas Great ScienceDeze bijscholing kadert in het project 'Big Ideas, Great Science' (Expertisenetwerk AUGent). Binnen dit project werd een overkoepelend referentiekader ontwikkeld voor de wetenschapsvakken. De nadruk ligt hierbij op diepgang en samenhang. Dit referentiekader werd recent toegepast op een lessenreeks elektromagnetisme en dit materiaal wordt in deze bijscholing voorgesteld.

Materiaal

Elke leerkracht krijgt een syllabus en poster over Big Ideas mee naar huis, samen met een voorbeeldaanpak voor de eigen lessen rond elektromagnetisme en enkele tot de verbeelding sprekende experimenten.

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 2 maart 2016
  • Tijdstip: 14u-17u
  • Locatie: Universiteit Gent, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent. Gebouw S12.
  • Lesgever: John De Poorter
  • Maximum aantal deelnemers: 25
  • Prijs: 40 EUR
  • Bewijs van aanwezigheid: Bij aanvang van de sessie zal u worden gevraagd te tekenen voor aanwezigheid. Na afloop van de bijscholing sturen wij u per e-mail het aanwezigheidsattest door.
  • Inschrijven voor deze bijscholing