Zullen bladsensoren de werkzaamheid van micro-organismen als biologische bladbestrijdingsmiddelen verhogen?

(08-02-2022) Een groot aantal omgevingsfactoren zoals vochtigheid en temperatuur bepalen de werkzaamheid van micro-organismen als biologische bladbestrijdingsmiddelen. Met een nieuwe tool wil ir. Seppe Top de effectiviteit van deze micro-organismen maximaliseren.

Hij ontwikkelt deze tool via een Baekelandmandaat met Bayer CropScience. Zo willen ze samen meer micro-organismen inzetten als biologische bestrijdingsmiddelen, chemische gewasbescherming verminderen en het milieu een duwtje in de rug geven.

V5 Kathy Steppe.pngBladsensoren

Het laboratorium van professor Kathy Steppe ontwikkelde recent een bladclip. Hiermee kan het onderzoeksteam de fysieke omgeving, die daadwerkelijk door het blad wordt waargenomen, bepalen. Dit zogenaamde microklimaat van bladeren wordt onder andere bepaald door relatieve vochtigheid, temperatuur en bladvochtigheid. De bladclip kan eenvoudig op bladeren van alle soorten planten worden bevestigd en meet in realtime. Via een datalogger worden gegevens draadloos verzameld en verzonden.

Samenwerking UGent – ​​Bayer

In september 2021 startten professor Kathy Steppe en Bayer CropScience een gezamenlijke samenwerking om een ​​nieuwe toepassing van deze bladclip te realiseren. In het project ‘MicroScan, a leaf microsensing approach for sustainable crop production’ zal ir. Seppe Top onderzoeken hoe de bladsensor op een betrouwbare manier voorspellingen kan doen over gunstige micro-meteorologische omstandigheden op het blad.  Dit zou het mogelijk maken om de effectiviteit van micro-organismen als biologische gewasbeschermingsmiddelen te maximaliseren. Zo hopen de UGent en Bayer CropScience een tool voor telers te ontwikkelen om chemische gewasbescherming te verminderen en de effectiviteit en het betrouwbare gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen te maximaliseren. De resultaten van dit project zullen in belangrijke mate bijdragen tot de doelstellingen van de ‘From Farm To Fork’-strategie van de Europese Commissie.