IOF-platformen

Met de IOF-platformen wil de Associatie UGent maximaal inzetten multidisciplinaire valorisatie-opportuniteiten binnen kernexpertise domeinen.

De IOF platformen staan op de intersectie van verschillende onderzoeksdomeinen, zo tegemoetkomend aan het toenemend maatschappelijk en economisch belang van interdisciplinariteit. De IOF platformcoördinator is het centrale contactpunt voor het expertisedomein.

De platformcoördinator zet voornamelijk in op het zichtbaar maken van de core expertise en het faciliteren en opzetten van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden binnen de AUGent met oog voor de innovatienoden van de industrie. Interactie en samenwerking met de industrie gebeurt steeds in nauw overleg met de IOF business developers

AM Platform

Additive Manufacturing Platform

Het AM Platform combineert en benut expertise binnen AUGent op het gebied van additive manufacturing/3D-printtechnologieën en zijn toepassingen om de impact ervan op industriële, bouw-, transport-, medische en consumentenproducten te vergroten.

BIOMARES

Bioraffinage van mariene grondstoffen en bio-actieve stoffen

BIOMARES bundelt de AUGent-expertise rond mariene bioraffinage en zet multidisciplinair onderzoek op samen met relevante industriële spelers om de uitbouw van een duurzame blauwe bio-economie te versterken.

CESPE

Center of Excellence in Sustainable Pharmaceutical Engineering & Manufacturing

End-to-end geïntegreerde farmaceutische maakbaarheid van de geneesmiddelen van morgen, waardoor duurzame innovatie in de productie van geneesmiddelen en geneesmiddelen mogelijk wordt gemaakt;

CRIG

Cancer Research Institute Ghent 

Fundamenteel, translationeel en klinisch kankeronderzoek in verschillende expertisedomeinen. Zorg voor betere en snellere resultaten voor kankerpatiënten door samenwerking tussen de academische wereld en de industrie;

GATE

U(Z)Gent platform of gene, cell and tissue Engineering

Dit platform bevordert multidisciplinaire samenwerkingen in AUGent/UZ Gent om de creatie en commercialisering van cel- en weefseltechnisch onderzoek te versnellen. Dit omvat een breed scala aan technologieën en expertise die van toepassing zijn op gen- en celtherapie, kunstmatige orgaansystemen en regeneratieve geneeskunde .

Hydrogen

Waterstofplatform UGent

Het waterstofplatform UGent bundelt expertise en helpt multidisciplinair onderzoek op te zetten in de academische wereld en met de industrie om de doorbraak van waterstof, de cruciale bouwsteen voor groene brandstoffen en molecules, te versnellen.

iMATCH

image-based Material Characterization

iMATCH verenigt interdisciplinair materiaalonderzoek op basis van 2D/3D/4D beeldvorming aan de AUGent en faciliteert in het opzetten van onderzoekssamenwerkingen met de industrie om zo de volgende generatie van complexe en multi-functionele ‘materials by design’ mogelijk te maken.

XH

Cross-Health platform 

De volgende disciplines werken binnen het Cross-Health platform samen om toepassingen te ontwikkelen die de gezondheid van mens en / of dier ten goede komen: diergeneeskunde en menselijke geneeskunde, plantenbiotechnologie, bio-engineering, medicinale chemie en data sciences.