Vrijgeven van informatie en overdracht van materialen

Geheimhoudingsovereenkomst (NDA of CDA)

U wilt informatie ontvangen, verstrekken of uitwisselen, die geheim moet worden gehouden (bv. ter bescherming van een octrooiaanvraag, onderzoek vertrouwelijk houden, discussies met een industriële partner, ...). Hiervoor is een geheimhoudingsovereenkomst of Non-Disclosure Agreement (NDA, ook wel Confidential Disclosure Agreement of CDA genoemd) nodig. CDA

  • Als beide partijen vertrouwelijke informatie verstrekken, gebruik een Mutual Non-Disclosure Agreement . Vul het document nauwkeurig in, laat het ondertekenen door de tegenpartij en vervolgens door de UGent budgethouder. Stuur het origineel exemplaar terug naar UGent TechTransfer via het GISMO contractportaal voor verdere afhandeling en ondertekening door de bevoegde vertegenwoordiger van de UGent.
  • In alle andere gevallen (bv. u of de tegenpartij wenst aanpassingen aan te brengen aan een Mutual Non-Disclosure Agreement, u heeft een eenzijdige NDA nodig, u ontvangt een ontwerp van de tegenpartij), kunt u een aanvraag indienen bij het legal team van UGent TechTransfer via het GISMO contractportaal.
Belangrijk! Een NDA of CDA is slechts geldig als het ondertekend is door de bevoegde UGent vertegenwoordiger (via UGent TechTransfer). 

Overdracht van materialen (MTA)

Als u eigen materiaal wil overdragen aan een derde partij voor onderzoeksdoeleinden, gebruik hiervoor een Material Transfer Agreement (MTA)

  • Bij overdracht van eigen biologisch materiaal van de UGent voor onderzoeksdoeleinden, maak een Material Transfer Agreement op. Vul het document zorgvuldig in, laat het tekenen door de tegenpartij en vervolgens door de UGent budgethouder. Stuur het origineel exemplaar of een scan ervan terug naar UGent TechTransfer via het Contract Portal voor verdere afhandeling en ondertekening door de bevoegde vertegenwoordiger van de UGent.
  • In alle andere gevallen (bv. u of de tegenpartij wenst aanpassingen aan een MTA, u ontvangt een MTA van de tegenpartij, u wenst (non-) biologisch materiaal te ontvangen van een partij die geen eigen MTA template heeft, of u wenst niet-biologisch materiaal over te dragen), of voor alle andere vragen kan u steeds een aanvraag indienen bij het legal team van UGent TechTransfer via het GISMO contractportaal.
Belangrijk! Een MTA is slechts geldig als het ondertekend is door de bevoegde UGent vertegenwoordiger (via UGent TechTransfer).
Win tijd en leg als eerste het UGent NDA of MTA voor in plaats van te wachten op een contractvoorstel van de tegenpartij.