Andere juridische bijstand

UGent TechTransfer controleert niet alle overeenkomsten of onderzoeksprojecten die door de UGent worden aangegaan. Andere afdelingen kunnen hierover (juridische) ondersteuning en informatie verstrekken.

Afdeling Juridische Zaken

  • Contact:
  • Juridische ondersteuning van het universiteitsbestuur
  • Redactie, controle en follow-up van rechtshandelingen en afspraken (niet-onderzoeksgerelateerd)
  • Opvolging van claims, gerechtelijke geschillen en gerechtelijke procedures
  • Toezicht op disciplinaire procedures (voor personeel en studenten)
  • Stageovereenkomsten
  • Beheer van de verzekeringen (voor personeel en studenten): verzekeringen@ugent.be

 Universiteitsfonds

 Afdeling Onderzoekscoördinatie