Facturatie tijdens coronacrisis - april

 


De huurprijsvermindering van 50% voor de huurmaand april, die als voorlopige maatregel was toegekend, werd omgezet naar een definitieve maatregel waarbij de volledige kwijtschelding van de huur geldt (tot op het moment dat je opnieuw gebruik kan maken van je kamer). De bedragen die aan de student gecrediteerd werden, samen met de laatste dagen van maart, werden in mindering gebracht van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. 

De eerder ontvangen factuur van april verviel dus door een later uitgestuurde creditnota (samen met de laatste dagen van maart) tot een nulfactuur. 
Indien de factuur voor april nog niet betaald werd, hoef je dat dus ook niet te doen, integendeel, je krijgt nog een bedrag terug voor de laatste dagen van maart.

Je hebt geen uitzondering gekregen en ben je niet teruggekeerd naar jouw wooneenheid?

Dan betaal je geen huur voor de maand april 2020 en krijg je een creditnota om de eerder verstuurde factuur te compenseren, eveneens overeenkomstig jouw beursstatuut.

 • Geen beurs     -> -142,00 euro
 • Bijna beurs     -> -91,50 euro
 • Beurs              -> -81,50 euro

Onze database telde deze creditbedragen per abuis samen op met de compensatie van de laatste dagen van maart.
De creditnota's hadden dus uiteindelijk deze bedragen:

 • Geen beurs     -> -142,00 euro + -85,20 euro = 227,20 euro
 • Bijna beurs     -> -91,50 euro + -54,90 euro = 146,40 euro
 • Beurs              -> -81,50 euro + -48.90 euro = 130.40 euro

Heb je een uitzondering vanaf het begin om jouw wooneenheid te gebruiken?

Dan betaal je huur voor de volledige maand april 2020 overeenkomstig jouw beursstatuut. Je kreeg geen creditnota.

 • Geen beurs      -> 284,00 euro
 • Bijna beurs      -> 183,00 euro
 • Beurs               -> 163,00 euro

Frequently Asked Questions

 1)      Wat met de reeds ontvangen factuur van april?
De bedragen die aan de student gecrediteerd werden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Indien de factuur van april nog niet betaald werd, kan je dus het creditbedrag aftrekken van de oorspronkelijke factuur. Het resterend bedrag van de creditnota is de compensatie voor de laatste dagen van maart. Dit bedrag werd reeds teruggestort of van een openstaande factuur afgetrokken.

2)      Wat met reeds betaalde huurgelden?
De bedragen die aan de student gecrediteerd worden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

3)      Door omstandigheden heb ik slechts een gedeelte voor april betaald?
Indien je – na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog steeds teveel hebt betaald, én je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Indien je - na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog een verschuldigd bedrag hebt, ben je deze nog verschuldigd.

4)      Door omstandigheden heb ik de factuur van april nog niet betaald?
Deze facturen zijn reeds lang voorbij de uiterste betalingsdatum nog steeds niet betaald. Je kreeg hiervoor een aanmaning.

5)      Kan je je wooneenheid mogelijk niet betalen?
Beschik je echter als gevolg van de coronacrisis over minder inkomsten waardoor je het financieel moeilijk hebt? Dan kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst op maat vanuit de Sociale Dienst of een afbetalingsplan bij de Financiële Dienst. Gelieve desgevallend contact op te nemen via accommodatie@ugent.be  

6)      Op OASIS kan je alle openstaande facturen/ creditnota’s bekijken. Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.

 

 
In de maand april 2020 bestond er geen mogelijkheid tot opschorting of EGW-korting.

De EGW-korting wegens niet-gebruik van de wooneenheid werd gecompenseerd door de mogelijkheid om de volledige huur van de maand mei te kunnen opschorten.

Jouw factuur bestaat dus uit de gewoonlijke huur, overeenkomstig jouw beursstatuut.

 • Geen beurs      -> 445,00 euro
 • Bijna beurs      -> 346,00 euro
 • Beurs               -> 326,00 euro

Frequently Asked Questions

1)      Wat met de reeds ontvangen factuur van april?
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Aangezien je op jouw wooneenheid verbleef zijn er normaliter geen teveel betaalde bedragen.

2)      Wat met reeds betaalde huurgelden voor april?
De bedragen die aan de student gecrediteerd worden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

3)      Door omstandigheden heb ik slechts een gedeelte voor april betaald?
Indien je – na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog steeds teveel hebt betaald, én je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Indien je - na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog een verschuldigd bedrag hebt, ben je deze nog verschuldigd.

4)      Door omstandigheden heb ik de factuur van april nog niet betaald?
Indien de factuur van april nog niet betaald werd, kan je dus het creditbedrag van maart aftrekken van de oorspronkelijke factuur. Het resterend bedrag is nog verschuldigd. Wat in jouw geval betekent dat je de gewoonlijke huur dient te betalen.

5)      Kan je je wooneenheid mogelijk niet betalen?
Beschik je echter als gevolg van de coronacrisis over minder inkomsten waardoor je het financieel moeilijk hebt? Dan kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst op maat vanuit de Sociale Dienst of een afbetalingsplan bij de Financiële Dienst. Gelieve desgevallend contact op te nemen via accommodatie@ugent.be 

6)      Op OASIS kan je alle openstaande facturen/ creditnota’s bekijken. Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.

 


In de maand april 2020 bestond er geen mogelijkheid tot opschorting of EGW-korting.

De EGW-korting wegens niet-gebruik van de wooneenheid werd gecompenseerd door de mogelijkheid om de volledige huur van de maand mei te kunnen opschorten.

Jouw factuur bestaat dus uit de gewoonlijke huur.

 • Factuur           -> 527,00 euro 

Frequently Asked Questions

1)      Wat met de reeds ontvangen factuur van april?
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Aangezien je op jouw wooneenheid verbleef zijn er normaliter geen teveel betaalde bedragen.

2)      Wat met reeds betaalde huurgelden voor april?
De bedragen die aan de student gecrediteerd worden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

3)      Door omstandigheden heb ik slechts een gedeelte voor april betaald?
Indien je – na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog steeds teveel hebt betaald, én je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Indien je - na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog een verschuldigd bedrag hebt, ben je deze nog verschuldigd.

4)      Door omstandigheden heb ik de factuur van april nog niet betaald?
Indien de factuur van april nog niet betaald werd, kan je dus het creditbedrag van maart aftrekken van de oorspronkelijke factuur. Het resterend bedrag is nog verschuldigd. Wat in jouw geval betekent dat je de gewoonlijke huur dient te betalen.

5)      Kan je je wooneenheid mogelijk niet betalen?
Beschik je echter als gevolg van de coronacrisis over minder inkomsten waardoor je het financieel moeilijk hebt? Dan kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst op maat vanuit de Sociale Dienst of een afbetalingsplan bij de Financiële Dienst. Gelieve desgevallend contact op te nemen via accommodatie@ugent.be 

6)      Op OASIS kan je alle openstaande facturen/ creditnota’s bekijken. Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.