Studiegeld postgraduaatsopleiding (PGOP) 2016-2017

Het studiegeld voor deze opleidingen bestaat uit een vast bedrag van € 230 + een bedrag per opgenomen studiepunt + indien van toepassing een bijzonder studiegeld voor de opleiding en/of voor elk afzonderlijk opleidingsonderdeel.

Er is geen beurstarief mogelijk.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Postgraduate Studies of Logic, History and Philosophy of Science

€ 230 (vast  bedrag)

Postgraduaatsopleiding Taal- en Letterkunde, alle afstudeerrichtingen

Enkel HERinschrijven
€ 230 + € 11 per studiepunt

Postgraduaatsopleiding Conferentietolken, alle afstudeerrichtingen (60 studiepunten)

Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:

€ 230 + bedrag per opleidingsonderdeel:

De opleidingsonderdelen tolkvorming (Techniek en technologie - Theorie en deontologie van het tolken - EU Law, Institutions and Languages): € 50 voor elk opleidingsonderdeel, Nederlands voor conferentietolken: € 100, de opleidingsonderdelen ‘Consecutief tolken’: € 200 voor elk opleidingsonderdeel, de opleidingsonderdelen ‘Simultaan tolken’: € 400 voor elk opleidingsonderdeel.

Wie het volledige opleidingsprogramma opneemt, betaalt: vast bedrag + € 2050

Postgraduate Certificate Dutch and Translation (60 studiepunten)

Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:

 • Vast bedrag: € 230
 • Forfaitair bedrag: € 350
 • Bedrag per opleidingsonderdeel:

De opleidingsonderdelen Dutch as a Foreign Language: € 150 voor elk opleidingsonderdeel, de andere algemene opleidingsonderdelen: € 50 voor elk opleidingsonderdeel, keuzeopleidingsonderdelen: € 0

Wie het volledige opleidingsprogramma opneemt, betaalt: vast bedrag + € 1100

Postgraduaatsopleiding Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde (60 studiepunten)

Het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:

 • Vast bedrag: € 230
 • Forfaitair bedrag: € 540
 • Bedrag per opleidingsonderdeel: € 0

Postgraduate Certificate Computer-Assisted Language Mediation (60 studiepunten)
€ 230 + € 25 per studiepunt
bijzonder studiegeld voor de opleiding: € 270
voor 60 studiepunten: € 2000

Postgraduaatsopleiding Curatorial Studies (ism HoGent – inschrijven aan HoGent) (48 studiepunten)
€ 2500

Faculteit Wetenschappen

Postgraduate Studies in Biosafety in Plant Biotechnology (60 studiepunten)
€ 230 + € 25 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1730
overgangsmaatregel voor herinschrijvers: studiegeld van 2015-2016:
€ 230 + forfaitair bedrag € 45 + per opleidingsonderdeel € 80

Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling (33 studiepunten)
€ 230 + € 25 per studiepunt
voor 33 studiepunten: € 1055
overgangsmaatregel voor herinschrijvers: studiegeld van 2015-2016:
€ 230 + per opleidingsonderdeel aantal studiepunten x € 15,60

Postgraduate Hydrography B (ism met de Hogere Zeevaartschool – inschrijven aan de Hogere Zeevaartschool) (60 studiepunten)
€ 6250

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Postgraduaatsopleiding Genetic Counseling (28 studiepunten - 2j)
€ 230 + € 85 per studiepunt

Postgraduaatsopleiding Manuele therapie (40 studiepunten)
€ 230 + € 85 per studiepunt + € 315 bijzonder studiegeld
voor 40 studiepunten: € 3945

Postgraduate Studies in Oral Implantology (23 studiepunten - 2j)
jaar 1: € 230 + € 85 per studiepunt + € 711 bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel
jaar 2: € 230 + € 85 per studiepunt + € 2245 bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel

Postgraduate Studies in Oral Health Sciences (32 studiepunten)
€ 230 + € 85 per studiepunt + € 7280 bijzonder studiegeld
voor 32 studiepunten: € 10230

Postgraduaatsopleiding Deskundige in de medische stralingsfysica (60 studiepunten)
€ 230 + € 25 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1730
overgangsmaatregel voor herinschrijvers: studiegeld van 2015-2016:
€ 230 + € 8 per studiepunt

Postgraduate Studies in Algology (interuniversitair met ULB – KU LEUVEN - UL - VUB - UCL – UA - inschrijven aan UGent - KU Leuven – VUB – UCL - UA) (40 studiepunten)
€ 230 + forfaitair bedrag € 2020
voor 40 studiepunten: € 2250

Postgraduaatsopleiding Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts (interuniversitair met KU Leuven – inschrijven kan aan elk van de deelnemende instellingen) (60 studiepunten)
vast bedrag € 105 + forfaitair bedrag € 228
voor 60 studiepunten: € 333

Postgraduaatsopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen (interuniversitair met KU Leuven – inschrijven aan UGent) (30 studiepunten)
vast bedrag € 230 + € 1710 bijzonder studiegeld + € 85 per studiepunt
voor 30 studiepunten: € 4490

Postgraduaatsopleiding Radioprotectie (30 studiepunten interuniversitair met UA, VUB en KU Leuven – inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen) (30 studiepunten)
€ 230 + € 14,57 per studiepunt
voor 30 studiepunten: € 667,10

Postgraduaatsopleiding Stomatherapie en wondzorg (in samenwerking met HoGent, HoWest en Arteveldehogeschool – inschrijven aan Arteveldehogeschool) (30 studiepunten - 3j)
€ 2110

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Postgraduaatsopleiding in de bedrijfskundige ingenieurstechnieken (60 studiepunten - 2j)
€ 230 + € 85 per studiepunt + bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel € 80 per studiepunt.

De faculteit staat de volgende kortingen toe:

 • Het extra bedrag van € 85 per studiepunt wordt altijd verminderd naar € 25 per studiepunt voor het vakoverschrijdend project (korting van € 60).
 • Het extra bedrag van € 85 per studiepunt wordt verminderd naar € 25 per studiepunt voor studenten die er niet in slagen de opleiding af te werken binnen de voorziene termijn van 2 academiejaren (d.i. bij een 3de inschrijving) (korting van € 60).
 • Het extra bedrag van € 85 per studiepunt wordt verminderd naar € 25 per studiepunt voor studenten die een opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum opnemen (korting van € 60).
 • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel moet niet betaald worden indien dat opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum wordt opgenomen.
 • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel wordt niet vastgelegd voor het vakoverschrijdend project.

Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering (60 studiepunten - 2j)
€ 230 + € 85 per studiepunt + bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel € 48,33 per studiepunt, d.i. € 145 voor opleidingsonderdelen van 3 studiepunten, € 290 voor opleidingsonderdelen van 6 studiepunten en € 725 voor de scriptie.

De faculteit staat de volgende kortingen toe:

 • Voor het extra bedrag per studiepunt wordt een korting voorzien van € 60 voor studenten die het opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum opnemen.
 • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel moet niet betaald worden indien dat opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum wordt opgenomen.

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs (interuniversitair met KU Leuven, VUB, UA, UHasselt – inschrijven aan elk van de deelnemende universiteiten) (60 studiepunten)
€ 230 + € 11 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 890

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Postgraduaatsopleiding Cultuur- en Kunstmanagement (20 studiepunten)
€ 230 + per opleidingsonderdeel € 120 per studiepunt (uitgezonderd 'Sociale vaardigheden en besluitvorming' € 510)

Postgraduaatsopleiding Social profit en publiek management (30 studiepunten)
€ 230 + per opleidingsonderdeel € 120 per studiepunt (uitgezonderd Sociale vaardigheden en besluitvorming € 510)

Contact

studiegeld@UGent.be