Studiegeld permanente vorming (PEV) 2015-2016

Studiegeld

Het studiegeld bestaat uit het vast bedrag (€ 230) + (in de meeste gevallen) een bijkomend bedrag voor de opleiding.

Bondige lijst

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Actuele filosofie
€ 230

Religieuze tradities van India
€ 230 + € 25 = € 255

Low Countries Studies
€ 230
voor UGent en exchange studenten: gratis

Historische Europese letterkunde
€ 230

Hedendaagse literatuur
€ 230

Christendom
€ 230

Osmaanse cultuurgeschiedenis
€ 230

Faculteit Recht en Criminologie

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) en (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
Basismodule: € 230 + € 1120 = € 1350
Uitstroommodule: € 230 + € 770 = € 1000

Havenbeheer
€ 775
Inschrijven in faculteit.

Forensische gedragswetenschappen (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)(in samenwerking met HoGent en Arteveldehogeschool)
€ 230 + € 670 = € 900

Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts
€ 230 + € 1020 = € 1250
€ 230 + € 770 = € 1000: voor ambtenaren, leraars en studenten die minder dan 5 jaar afgestudeerd zijn aan de UGent

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Blue Growth Summer School
12/9 - 23/9/2016 (inschrijven UGent campus Oostende GreenBridge)
€ 500 (of per module € 350)

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Arbeidsgeneeskunde (interuniversitair: UA – UGent – KUL – VUB)
2 academiejaren
€ 230 + € 250 = 480

Beginselen der elektrocardiografie (ECG)
€ 230 + € 40 = € 270
(studenten ingeschreven voor de masteropleiding Geneeskunde UGent:  € 230)

Bijzondere bekwaamheid in de pelvische reëducatie (interuniversitair: UGent –UA - KU Leuven – VUB)
Inschrijven aan UA

Endodontologie
3 academiejaren
EER-landen: € 230 + € 1867 = € 2097 per jaar
Niet EER-landen: € 230 + € 10000 = € 10230 per jaar

Forensische gedragswetenschappen (interfacultair met de faculteit Rechtsgeleerdheid en faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)(in samenwerking met HoGent en Arteveldehogeschool)
€ 230 + € 670 = € 900

Forensische psychiatrie en psychologie (interuniversitair met UA, KULeuven, VUB)
2 academiejaren
Inschrijven aan UA

Humane genetica (interuniversitair: KU Leuven – ULB – Ugent – VUB – UCL – UA – ULG – IPG)
€ 230 + € 140 = € 370

Inleiding tot de medische ethiek betreffende onderzoek op mensen
€ 150; personeel UGent en UZGent: € 100
Inschrijven in faculteit

Introduction to Laser Physics and the safe use of Lasers in Dentistry
€ 230 + € 1650 = € 1880

Kindertandheelkunde
3 academiejaren
EER-landen: € 230 + € 1867 = € 2097 per jaar
Niet EER-landen: € 230 + € 10000 = € 10230 per jaar

Laser and Esthetics in Dentistry
€ 230 + € 2500 = € 2730

Laser assisted Paediatric Dentistry
€ 230 + € 2500 = € 2730

Management in sportorganisaties (ism Belgium Olympic Academy en UCL)
€ 105 + € 3395 = € 3500

Oedeemtherapie (interuniversitair met KULeuven en UA) (inschrijven bij KULeuven)
€ 230 + € 2320 = € 2550

Orthodontie
4 academiejaren
EER-landen: € 230 + € 1400 = € 1630 per jaar
Niet EER-landen: € 230 + € 20000 = € 20230 per jaar

Parodontologie
3 academiejaren
EER-landen: € 230 + € 1867 = € 2097 per jaar
Niet EER-landen: € 230 + € 25000 = € 25230 per jaar

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
4 academiejaren
€ 230 + € 1670 = € 1900 per jaar

Audicien
€ 230 + € 75 = € 305

Radioprotectie, diagnostisch gebruik van X stralen
Diploma Arts of diploma master in de Geneeskunde: € 230 + € 200 = € 430
Studenten master in de Geneeskunde (met toelatingsbrief): € 230

Reconstructieve tandheelkunde
3 academiejaren
EER-landen: € 230 + € 1867 = € 2097 per jaar
Niet EER- landen: € 230 + € 18000 = € 18230 per jaar

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
2 academiejaren.
€ 230 + € 1470 = € 1700

Sportgeneeskunde
€ 230 + € 620 = € 850
Herinschrijven: € 230

Tabacologie en rookstopbegeleiding (interuniversitair met UA en VUB)
€ 230 + € 670 = € 900
Inschrijven aan UA

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Summer Course: International Entrepreneurial Summer Camp (22/8 – 2/9/2016)
€ 230 + € 269 = € 499

Faculteit Diergeneeskunde

Internship
€ 230

Residency
2, 3 of 4 academiejaren
€ 230 per academiejaar

Vakdierenarts kleine huisdieren
2 academiejaren
per jaar: € 230 + € 3270 = € 3500

Vakdierenarts rund
2 academiejaren
jaar 1: € 230 + € 3330 = € 3560
jaar 2: € 230 + € 2770 = € 3000

Wetenschappelijk onderzoek
2 academiejaren
€ 230 per academiejaar

Fysiotherapie bij huisdieren
basismodule: € 230 + € 1080 = € 1310

Fysiotherapie bij huisdieren
diersoort-specifieke module 'Paard': € 230 + € 2080 = € 2310

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Armoede en participatie
€ 230 + € 170 = € 400

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) en (interfacultair met de faculteit Rechtsgeleerdheid)
Basismodule: € 230 + € 1120 = € 1350
Uitstroommodule: € 230 + € 770 = € 1000

Gedragstherapie kinderen en jongeren ( interuniversitair UGent – KU Leuven)
4 academiejaren
€ 230 + € 1570 = € 1800 per jaar
Inschrijven jaar 1: KULeuven
Inschrijven jaar 2 en 3 = UGent

Gedragstherapie volwassenen
4 academiejaren
€ 230 + € 1570 = € 1800 per jaar

Klinische neuropsychologie (interuniversitair: KU Leuven  - UGent – VUB)(inschrijven bij KULeuven)
2 academiejaren
€ 230 + € 870 = € 1100 per jaar

Klinische psychodiagnostiek voor kinderen (interuniversitair: UGent – VUB – KU Leuven)(inschrijven bij VUB)
Tweejaarlijkse cycli
€ 230 + 1020 = € 1250 per jaar

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
4 academiejaren
€ 230 + € 1670 = € 1900 per jaar

Psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief
3 academiejaren
€ 230 + 1270 = 1500 per jaar

Psychoanalytische therapie met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief
4 academiejaren
€ 230 + € 1470 = € 1700 per jaar

Groepstherapie vanuit psychoanalytisch perspectief
€ 230 + € 770 = € 1000

Psycho-oncologie (interuniversitair: UGent – KU Leuven – VUB -  UHasselt – UA – Cedric Hèle Instituut – Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
2 academiejaren
€ 230 + € 1170 = € 1400 per jaar

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
2 academiejaren
€ 230 + € 1470 = € 1700 per jaar

Forensische gedragswetenschappen (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en faculteit Rechtsgeleerdheid)
€ 230 + € 670 =  € 900

Faculteit Farmaceutische wetenschappen

Stage Ziekenhuisfarmacie
€ 230

Stage Industrieapotheker
€ 230

Gedetailleerde info

zie Facultaire instituten permanente vorming

Initiële aanrekening

Bij inschrijving krijg je direct een definitieve factuur, behalve voor een permanente vorming met meerdere tarieven. Voor die opleidingen betaal je initieel het vast bedrag en krijg je later de definitieve factuur.

Contact

studiegeld@UGent.be

Gerelateerde inhoud