Overmacht COVID-19: Mogelijkheid tot teruggave van leerkrediet

De Vlaamse Regering besliste eerder al dat het leerkrediet kon teruggevraagd worden door overmacht omwille van corona voor de academiejaren 2019-2020 en 2020-2021. Voor het academiejaar 2021-2022 is nu ook beslist dat je leerkrediet kan terugkrijgen als je door overmacht omwille van corona niet geslaagd was voor je examens.

Voorwaarden:

  • De student is na deelname aan zijn/haar laatste examenkans niet geslaagd (dit betekent dat de student moet deelgenomen hebben aan de tweede examenkans van het opleidingsonderdeel, tenzij het om een opleidingsonderdeel gaat waarvoor slechts één examenkans wordt aangeboden).
  • De student verklaart dat hij/zij zich in een overmachtssituatie bevond door COVID-19.
  • De student moet deze aanvraag indienen bij de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering, binnen een termijn van 30 kalenderdagen nadat de examenresultaten van de augustus/septemberzittijd zijn bekendgemaakt. 

Als je van opleiding veranderd bent, kan je uiteraard niet deelnemen aan het herexamen voor die opleidingsonderdelen. Je kan voor die opleidingsonderdelen echter ook het leerkrediet terugvragen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • De student is voor 15 maart 2022 van opleiding of instelling veranderd.
  • De student heeft deelgenomen aan de eerste examenkans voor het opleidingsonderdeel van de opleiding die hij/zij stopzette. 
  • De student verklaart dat hij/zij zich in een overmachtssituatie bevond door COVID-19.     
  • De student moet deze aanvraag indienen bij de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering, binnen een termijn van 30 kalenderdagen nadat de examenresultaten van de augustus/septemberzittijd zijn bekendgemaakt. 

Hieruit volgt dat je pas je aanvraag voor het terugkrijgen van leerkrediet kan indienen als de resultaten van de herexamens voor alle opleidingsonderdelen zijn bekendgemaakt. Op dit moment kan er dus nog geen aanvraag worden ingediend. Zodra het aanvraagformulier eind augustus 2022 op de webpagina van de Vlaamse overheid ter beschikking wordt gesteld, zal dat hier aangekondigd worden.