Functionaliteiten Roadmap

Je vindt op Roadmap personaliseerbare wegwijzers met concrete tips en copingstrategieën om je leven als student in het hoger onderwijs te organiseren. In een eenvoudig logboek kan je dagelijkse ervaringen, maar ook je energie- en stressniveau vastleggen en opvolgen. Dit logboek kan je koppelen aan een overzichtelijke planningsagenda zodat je een goed overzicht krijgt van je studie- en vrijetijdsactiviteiten, afspraken, opdrachten en andere deadlines. Daarnaast kan je uw netwerk van vrienden, familie en andere steunfiguren uit je omgeving in kaart brengen. Zo heb je een goed zicht op jouw persoonlijk ondersteuningsnetwerk en weet je wie je in welke situatie kan contacteren. Gebruik je Roadmap in combinatie met individuele begeleiding van het Aanspreekpunt student & functiebeperking, dan kan je via de berichtentool rechtstreeks en snel contact opnemen met je begeleider.