Tuition Fee Postgraduate Programme 2017-2018

The tuition fee consists of € 234,10 fixed amount + an amount per credit + if applicable an extra amount for the programme.

Faculty of Arts and Philosophy

Postgraduaatsopleiding Conferentietolken, alle afstudeerrichtingen (60 studiepunten)
€ 234,10 + € 25,50 per studiepunt + € 470 bijzonder studiegeld
voor 60 studiepunten: € 2234,10
Overgangsmaatregelen voor herinschrijvers (studiegeld 2016-2017 + vast bedrag geïndexeerd):
€ 234,10 + bedrag per opleidingsonderdeel:
De opleidingsonderdelen tolkvorming (Techniek en technologie - Theorie en deontologie van het tolken - EU Law, Institutions and Languages): € 50 voor elk opleidingsonderdeel, Nederlands voor conferentietolken: € 100, de opleidingsonderdelen ‘Consecutief tolken’: € 200 voor elk opleidingsonderdeel, de opleidingsonderdelen ‘Simultaan tolken’: € 400 voor elk opleidingsonderdeel.

Postgraduate Certificate Dutch and Translation (60 credits)
€ 234,10 + € 25,50 per credit
for 60 credits: € 1764,10
Transitional measure for re-enrolment (tuition fee 2016-2017 + indexation):
€ 234,10 + € 350 + amount per course unit:
course units Dutch as a Foreign Language: € 150 for every course unit, other general course units: € 50 for every course unit, choice course units: € 0

Postgraduaatsopleiding Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde (60 studiepunten)
€ 234,10 + € 25,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1764,10
Overgangsmaatregelen voor herinschrijvers (studiegeld 2016-2017+indexering vast bedrag):
vast bedrag: € 234,10
forfaitair bedrag: € 540
bedrag per opleidingsonderdeel: € 0

Postgraduate Certificate Computer-Assisted Language Mediation (60 credits)
€ 234,10 + € 25,50 per credit
surplus amount for the programme: € 270
for 60 credits: € 2034,10

Postgraduaatsopleiding Curatorial Studies (ism HoGent – inschrijven aan HoGent) (48 studiepunten)
€ 2500

Postgraduate Studies in Logic, History, Philosophy of Science
only open for re-enrolment
€234,10

Faculty of Sciences

Postgraduate Studies in Biosafety in Plant Biotechnology (60 credits)
€ 234,10 + € 25,50 per credit
for 60 credits: € 1764,10

Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling (33 credits)
€ 234,10 + € 25,50 per credit
for 33 credits: € 1075,60

Postgraduate Hydrography B (ism met de Hogere Zeevaartschool – inschrijven aan de Hogere Zeevaartschool) (60 studiepunten)
€ 6250

Faculty of Medicine and Health Sciences

Postgraduate Studies in Genetic Counseling (28 credits - 2year)
€ 234,10 + € 86,50 per credit

Postgraduaatsopleiding Manuele therapie (40 studiepunten)
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt + € 315 bijzonder studiegeld
voor 40 studiepunten: € 4009,10

Postgraduate Studies in Oral Implantology (23 credits - 2year)
year 1 (17 credits): € 234,10 + € 86,50 per credit + € 3555 surplus for the programme
year 2 (6 credits): € 234,10 + € 86,50 per credit + € 4490 surplus for the programme
If a student did not acquire a credit for 1 or more course units, then the re-enrolment will cost:
€ 234,10 + € 86,50 per credit
If a student did not acquire any credit for the yearly enrolment, then the re-enrolment will cost:
€ 234,10 + € 86,50 per credit + surplus for the programme (year 1 or year 2)

Postgraduate Studies in Oral Health Sciences (32 credits)
€ 234,10 + € 86,50 per credit + € 7280 surplus for the programme
for 32 credits: € 10282,10
If a student did not acquire a credit for 1 or more course units, then the re-enrolment will cost:
€ 234,10 + € 86,50 per credit
If a student did not acquire any credit for the yearly enrolment, then the re-enrolment will cost:
€ 234,10 + € 86,50 per credit + surplus for the programme

Postgraduaatsopleiding Deskundige in de medische stralingsfysica (58 studiepunten)
€ 234,10 + € 25,50 per studiepunt
voor 58 studiepunten: € 1713,10

Postgraduaatsopleiding Psychomotorische Therapie bij Kinderen (21 studiepunten)
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt + € 420 bijzonder studiegeld
voor 21 studiepunten: € 2470,60

Postgraduate Studies in Algology (with ULB -  KU Leuven - ULG - VUB - UCL – UA) (enrolment at each university except for ULG en UCL - 40 credits)
€ 234,10 + surplus for the programme € 2020
for 40 credits: € 2254,10

Postgraduaatsopleiding Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts (interuniversitair met KU Leuven – inschrijven kan aan elk van de deelnemende instellingen) (60 studiepunten)
vast bedrag € 106,90 + forfaitair bedrag € 228
voor 60 studiepunten: € 334,90

Postgraduaatsopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen (interuniversitair met KU Leuven – inschrijven aan UGent) (30 studiepunten)
vast bedrag € 234,10 + € 86,50 per studiepunt + € 1710 bijzonder studiegeld
voor 30 studiepunten: € 4539,10

Postgraduaatsopleiding Radioprotectie (interuniversitair met UA, VUB en KU Leuven – inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen) (30 studiepunten)
€ 234,10 + € 14,57 per studiepunt
voor 30 studiepunten: € 671,20

Postgraduaatsopleiding Stomatherapie en wondzorg (in samenwerking met HoGent, HoWest en Arteveldehogeschool – inschrijven aan Arteveldehogeschool) (30 studiepunten - 3j)
€ 2110

Faculty of Engineering and Architecture

Postgraduaatsopleiding in de bedrijfskundige ingenieurstechnieken (60 studiepunten - 2j)
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt + bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel € 80 per studiepunt.

De faculteit staat de volgende kortingen toe:

  • Het extra bedrag van € 86,50 per studiepunt wordt altijd verminderd naar € 25,50 per studiepunt voor het vakoverschrijdend project (korting van € 61).
  • Het extra bedrag van € 86,50 per studiepunt wordt verminderd naar € 25,50 per studiepunt voor studenten die er niet in slagen de opleiding af te werken binnen de voorziene termijn van 2 academiejaren (d.i. bij een 3de inschrijving) (korting van € 61).
  • Het extra bedrag van € 86,50 per studiepunt wordt verminderd naar € 25,50 per studiepunt voor studenten die een opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum opnemen (korting van € 61).
  • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel moet niet betaald worden indien dat opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum wordt opgenomen.
  • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel wordt niet vastgelegd voor het vakoverschrijdend project.

Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering (60 credits - 2year)
€ 234,10 + € 86,50 per credit + surplus amount per course unit € 48,33 per credit: € 145 for course units of 3 credits, € 290 for course units of 6 credits and € 725 for the dissertation.

Discounts awarded by the faculty:

  • €61 per credit if the course unit has been taken up again
  • no surplus per credit if the course unit has been taken up again

Postgraduate Internet of Things (interuniversitair: UGent, UA en VUB) (inschrijven aan UA) (onderwijstaal: Engels)
EER-studenten: € 250 + € 65 per studiepunt = € 4345
niet-EER-studenten: € 250 + € 130 per studiepunt = € 8440

Faculty of Engineering and Architecture and Faculty of Bioscience Engineering

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs (interuniversitair met KU Leuven, VUB, UA, UHasselt – inschrijven aan elk van de deelnemende universiteiten) (60 studiepunten)
€ 234,10 + € 11,20 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 906,10

Faculty of Economics and Business Administration

Postgraduaatsopleiding Cultuur- en Kunstmanagement (20 studiepunten)
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt + € 35 per studiepunt (uitgezonderd 'Sociale vaardigheden en besluitvorming' € 42,50 per studiepunt)

Postgraduaatsopleiding Social profit en publiek management (30 studiepunten)
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt + € 35 per studiepunt (uitgezonderd 'Sociale vaardigheden en besluitvorming' € 42,50 per studiepunt)

Contact

studiegeld@ugent.be

Related content