Eerdere edities van de opleiding

De opleiding 'Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts" werd een eerste keer ingericht in 1999-2000. De editie in 2015-2016 was de laatste onder deze benaming - in 2018-2019 veranderde de naam naar "Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen".

De informatiebrochures, met vermelding van het gedetailleerde programma, van elke editie vindt u hieronder.

Op basis van art.7 § 2 van het KB van 30 maart 2018 kunnen houders van het getuigschrift van onderstaande opleidingen vóór september 2010 een aanvraag tot vrijstelling indienen bij: FOD Justitie, t.a.v. Dhr. Fabrice Gason, Dienst Strategische ondersteuning en projectmanagement, Directoraat-generaal Rechterlijke organisatie, Waterloolaan 80, 1000 Brussel.

Informatiebrochures