Doctoreren

Te behalen doctoraatstitels aan de faculteit

  • doctor in de criminologische wetenschappen
  • doctor in de rechten
  • doctor in de maritieme wetenschappen
  • doctor in het notariaat

Doctoreren aan de UGent

De start van je doctoraat aan onze faculteit

Aanvullend Facultair Doctoraatsreglement

Reeds verdedigde doctoraten & lopende doctoraatsonderzoeken

Wie heeft er al gedoctoreerd en met welk proefschrift? Welke proefschriften zijn in voorbereiding?