Huidige samenstelling van de Faculteitsraad

(m.i.v. 1/10/2018)

Voorzitter: decaan Michel Tison

Secretaris: academisch secretaris Alexander De Becker

Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP):

 • Joke Baeck
 • Tom Decorte
 • Ellen Desmet
 • Inge Govaere
 • Yves Haeck
 • Yves Jorens
 • Sabien Lust
 • Frank Maes
 • Reinhard Steennot
 • Piet Taelman
 • Geert Van Hoorick
 • Tom Vander Beken
 • Freya Vander Laenen
 • Antoinette Verhage
 • Jinske Verhellen
 • Gert Vermeulen
 • Jan Verplaetse
 • Gerd Verschelden

Alle andere ZAP-leden van de faculteit mogen de vergaderingen van de faculteitsraad bijwonen, maar zijn niet stemgerechtigd.

Assisterend Academisch Personeel (AAP) (drie vertegenwoordigers):

 • Joyce De Coninck
 • Luca Ferro
 • Philipp Martin Dau

Administratief en Technisch Personeel (ATP) (drie vertegenwoordigers):

 • Eric Boone
 • Tinneke Degraeuwe
 • Eline Audenaert

Studenten (drie vertegenwoordigers):

 • Celien De Wever
 • Hailey De Munck
 • Yoran Diels
 • Angelo Kasmi