Onrechtmatige bedingen in ondernemingscontracten

Congres 'Onrechtmatige bedingen in ondernemingscontracten. Wat blijft er nog over van de contractvrijheid?'

26 november 2019 (08.40 - 17.30 u)

Inleiding

Met een recente Belgische wet van 4 april 2019 komt de rechtmatigheid van diverse contractuele clausules in ondernemingscontracten in het gedrang. De nieuwe regels zullen een belangrijke impact hebben op de wilsautonomie in relaties tussen ondernemingen.

De Belgische wetgever verbiedt voortaan ook in ondernemingsrelaties contractuele bedingen die een kennelijk onevenwicht creëren. De contractuele bedingen die in een grijze lijst zijn opgenomen, worden tot bewijs van het tegendeel vermoed onrechtmatig te zijn en de bedingen die in een zwarte lijst zijn opgenomen, worden onder alle omstandigheden verboden.

De studiedag is in vier delen opgebouwd. Eerst maken we u bij wijze van grondige inleiding vertrouwd met de nieuwe Belgische regels.

Vervolgens geven drie buitenlandse specialisten in de materie in het Engels een overzicht van de bestaande rechtspraak in Nederland, Frankrijk en Duitsland. In die landen bestaan immers al langer vergelijkbare regels. De cases uit onze buurlanden zullen ongetwijfeld een primaire inspiratiebron vormen voor bedrijfsjuristen, advocaten, rechters en wetenschappers. 

In de namiddag toetsen we in vier parallelle workshops diverse bedingen die vaak voorkomen in B2B contracten, via discussie op hun toekomstige rechtmatigheid, met als doel een diepgaand inzicht te verwerven in de concrete impact van de nieuwe regels.

Ten slotte worden de besluiten van die workshops in plenum gepresenteerd.

De organisatoren nodigen de deelnemers uit om voorbeelden van clausules te bezorgen die in de discussie tijdens de workshops aan bod kunnen komen.

Programma

Programma congres 26/11/2019

Praktisch

Datum: 26 november 2019

  • aanvang om 08.40 uur (registratie)
  • einde voorzien om 17.30 uur

Plaats:

Dit is nabij Faculteit Recht en Criminologie UGent en parking Kouter. Enkele workshops vinden plaats in de Faculteit Recht en Criminologie.

Prijs: € 150.

Dit omvat deelname aan congres, documentatiemateriaal, koffie en lunch.

Leden van Alumni Rechten Gent: € 140. Meer informatie over de alumnivereniging en haar voordelen: www.alumnirechten.ugent.be.

Betaling na ontvangst van de factuur, door overschrijving op rekening BE59 3900 9658 0026 van Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent (met vermelding van factuurnummer).

Annulatie kan enkel schriftelijk en uiterlijk tot 2 dagen voor het congres. Vervanging door een collega is toegestaan mits voorafgaande mededeling.

Erkenningen:

  • Orde van Vlaamse Balies: erkend voor 6 standaardpunten
  • Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique: 7 points
  • Nationale Kamer voor Notarissen: aanvraag voor 7 uur
  • Instituut voor Bedrijfsjuristen: aanvraag voor 7 punten ingediend
  • Instituut voor Gerechtelijke Organisatie: erkenning aangevraagd

Folder

INSCHRIJVEN

 

logo Centrum voor VerbintenissenrechtLogo Instituut Financieel Recht