Praktische informatie van 'Rechten van NBMV in België'

Plaats: Faculteit Recht en Criminologie (Universiteit Gent)

Auditorium NB I in de Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent.

Inschrijvingsprijs: € 75

Verlaagd tarief voor (doctoraats)studenten en alumni rechten van zowel Universiteit Gent als KU Leuven: € 60.

Het inschrijvingsgeld omvat deelname aan de studiedag, het documentatiemateriaal, koffie en lunch.

Meer informatie over deze alumniverenigingen:

Het boek 'Rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België'

Deelnemers aan de studiedag kunnen het boek 'Rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België' (E. Desmet, J. Verhellen, S. Bouckaert (eds.)), uitgegeven bij Die Keure, aanschaffen aan de gunstprijs van € 45.

De facturatie voor het boek gebeurt rechtstreeks door Die Keure.

Op het inschrijvingsformulier kan men aangeven of er interesse is in het boek.

INSCHRIJVEN

Betaling dient pas te gebeuren na ontvangst van de factuur, door overschrijving van het verschuldigde inschrijvingsgeld op het bankrekeningnummer BE59 3900 9658 0026 (met vermelding van het factuurnummer) van Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent.

Erkenning advocatuur

Gandaius Permanente Vorming is door de Orde van Vlaamse Balies erkend als opleidingsverstrekker. Aan deze studiedag werden 6 standaardpunten voor permanente vorming toegekend.

Folder