Milieu- en omgevingsrecht

  Gezamenlijk door de FAO, de IUCN en het UNEP beheerde databank die de meest uitgebreide, wereldwijde bron van informatie over milieuwetgeving biedt. Bevat verdragen, wetgeving, rechterlijke uitspraken en verwijzingen naar literatuur.

  Resoluties en besluiten, verslagen, ministeriële verklaringen, ...

  Alle wetgeving rond Milieu, Natuur, Ruimtelijke ordening en Energie in Vlaanderen op één plaats.

  International Environmental Agreements database project

  Informatieportaal van de Verenigde Naties over multilaterale milieuovereenkomsten met meer dan 50 wereldwijde en regionale milieugerelateerde verdragen, inclusief lijsten van partijen, geografische dekking, ... 

   United Nations Environment Programme