Blogpost: Cross-Border Portability of Personal Status: Human Rights to the Rescue?

(25-11-2021) Op 20 oktober 2021 verdedigde Sarah Den Haese haar doctoraat aan de UGent. In haar blogpost zet ze alvast enkele van haar bevindingen in de kijker.

De Human Rights in Context Blog is een platform dat een academische ruimte biedt voor discussie voor diegenen die geïnteresseerd zijn in mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. Wetenschappers, studenten, onderzoekers, nationale en internationale ambtenaren, wetgevers en politici, juristen en rechters zijn van harte welkom om deel te nemen aan de discussies.

Sarah zette haar bevindingen vind je in deze blogpost.