Moderner. Rechtvaardiger. Eenvoudiger. 3 uitdagingen voor prof. Mark Delanote in fiscale hervorming

(06-05-2021) Prof. Mark Delanote is door minister Vincent Van Peteghem aangesteld als coördinator van de grote fiscale hervorming die op stapel staat.

Dat er veel fiscale kennis zit in onze faculteit, is een understatement. We valoriseren die inzichten ook naar het beroepenveld en de maatschappij. Dat werd nog eens duidelijk op 2 april 2021  toen minister van Financiën Vincent Van Peteghem aankondigde dat prof. Mark Delanote van onze faculteit die hervorming zal coördineren.

Het regeerakkoord van de huidige regering Decroo bevat de ambitie om tegen het einde van de legislatuur een grote fiscale hervorming op stapel te hebben. Die zou dan de volgende legislatuur moeten uitgerold worden. Prof. Delanote zal die diepgaande hervorming als expert coördineren. Het doel is een fiscaliteit die moderner is, rechtvaardiger en eenvoudiger.

Een indruk van de kritische en onafhankelijke kijk van prof Delanote op wat de hervorming moet bieden, kan je verder lezen in De Standaard en Het Nieuwsblad.