Milieurecht

Regulation of genetically modified food in the EU, the USA and China

Financiering: China Scholarship Council/Universiteit Gent BOF
Aard van het onderzoek: doctoraal onderzoek
Onderzoeker: Wen Xiang
Promotor: Prof. dr. Luc Lavrysen

Oil exploration and human rights violations in Nigeria’s oil producing communities

Financiering: eigen middelen
Aard van het onderzoek: doctoraal onderzoek
Onderzoeker: Olubayo Oluduro
Promotor: Prof. dr. Luc Lavrysen

Navigator Milieurecht

Financiering: VITO (1 januari 2001 tot 31 oktober 2011)
Aard van het onderzoek: projectonderzoek
Onderzoeker(s): Jesse Lambrecht - Hans Van Landeghem
Promotor: Prof. dr. Luc Lavrysen

IWT

Financiering: IWT (1 januari 2006 tot 31 oktober 2010)
Aard van het onderzoek: project onderzoek
Onderzoeker(s): dr. Carole Billiet - Roel Meeus - Nicky Broeckhoven - Sofie Renders
Promotor: Prof. dr. Luc Lavrysen

Onderzoek naar de impact van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening op de totstandkoming en uitvoering van privaatrechtelijke overeenkomsten.

Financiering: facultaire middelen
Aard van het onderzoek: doctoraal onderzoek
Onderzoeker: Frederik Haentjens
Promotor: Prof. dr. Geert Van Hoorick

De transactie als sanctioneringsinstrument in het milieubeleid. Rechtsvragen en beleidsmogelijkheden.

Financiering: facultaire middelen
Aard van het onderzoek: doctoraal onderzoek
Onderzoeker: Roel Meeus
Promotor: Prof. dr. Luc Lavrysen