Maatschappelijke dienstverlening

De maatschappelijke dienstverlening van het Centrum gebeurt o.m. via de organisatie, op vraag van de overheid, van specifieke opleidingen milieurecht voor o.m. magistraten (2-jaarlijks), milieu-inspecteurs, projectingenieurs van de A.W.Z. Andere initiatieven betreffen de uitbouw van opzoekinstrumenten als de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving, het Milieuloket en de Syllabus Milieurecht.