Doctoraatsverdediging Ruben Wissing

(14-12-2022)

Defense Ruben Wissing2Op 28 november verdedigde Ruben Wissing, lid van de Onderzoeksgroep Migratierecht met succes zijn doctoraat "Safe with the Neighbours? Legal and actual protection of forced migrants in the Global South: perspectives on and from Morocco".

Ruben presenteerde de resultaten van viereneenhalf jaar onderzoek naar de bescherming van gedwongen migranten in Marokko. Het onderzoek omvatte veldwerk met Congolese en andere sub-Saharaanse gedwongen migranten in Rabat, en paste verschillende disciplinaire benaderingen toe bij om kwesties van extraterritoriale verantwoordelijkheden van EU-staten onder internationaal recht, perspectieven van migranten op ‘bescherming’ en Marokko's migratiediplomatie in Afrika te onderzoeken.

Het proefschrift bestaat uit drie papers, een inleiding, conclusies en beleidsaanbevelingen. De resultaten tonen de dynamische agency in het Mondiale Zuiden, door de Marokkaanse staat, maar vooral onder de Congolese migranten, binnen de regulering van migratie die staatcentrisch is en gedomineerd wordt door het Noorden. Er wordt een nieuw concept van 'beschermingsbewustzijn' voorgesteld om uitdrukking te geven aan de betekenis die migranten aan ‘bescherming’ geven. Het onderzoek beveelt de verdere ontwikkeling aan van een juridisch bindend mechanisme om de gedeelde verantwoordelijkheid voor de bescherming van gedwongen migranten toe te wijzen in verhouding tot de respectieve capaciteit van elke staat. Reflecties over de positie van de onderzoeker, eurocentrisch denken en alternatieve kennisproductie zijn ook in opgenomen, en illustraties met portretfoto's van enkele Congolese deelnemers aan het onderzoek door de Marokkaanse fotografe Ines Bouallou.

Het onderzoek werd begeleid door prof. dr. Ellen Desmet en begeleid door prof. dr. Barbara Oomen (Universiteit Utrecht) en prof. dr. Evangelia (Lilian) Tsourdi (Universiteit Maastricht). De jury bestond verder uit prof. dr. Yousra Abourabi (Université Internationale de Rabat) en prof. dr. Marie-Benedicte Dembour (Universiteit Gent), prof. dr. Sami Zemni (Universiteit Gent) & decaan Michel Tison.

Defense Ruben Wissing1