Bronnenboek: Europees en internationaal asiel- en migratierecht

(14-03-2023)

BronnenboekHet boek "Essential Texts on European and International Asylum and Migration Law", onder redactie van Gert Vermeulen en Ellen Desmet, omvat de relevante juridische instrumenten inzake internationaal en Europees asiel- en migratierecht.

 

De behandelde onderwerpen zijn zeer uitgebreid: mensenrechten; nationaliteit en staatloosheid; gelijke behandeling, non-discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat; burgerschap, verblijf en vrij verkeer; grenzen, grensbeheer en binnenkomst; visa en passagiersgegevens; arbeidsmigratie; gezinshereniging; asiel, subsidiaire en tijdelijke bescherming; irreguliere migratie; en mensenhandel.

 

De teksten zijn gerangschikt volgens het multilaterale samenwerkingsniveau waarbinnen zij zijn opgesteld: de Verenigde Naties, de Raad van Europa of de Europese Unie (inclusief instrumenten op Schengenniveau).

 

Deze editie biedt praktijkmensen, autoriteiten, beleidsmakers, wetenschappers en studenten in heel Europa een nauwkeurige en actuele compilatie van essentiële teksten over asiel- en migratieaangelegenheden.