Prof. Mieke Van Houtte ontvangt de Belgische Francqui Leerstoel

(14-11-2022) Voor het academiejaar 2022-2023 heeft de Universiteit Antwerpen Prof. Mieke Van Houtte een binnenlandse Francqui Leerstoel toegekend.

Het doel van de Francqui-Stichting bestaat erin het prestige van de onbaatzuchtige fundamentele navorsing aan te moedigen. Hiertoe verleent zij aan onze wetenschapsmensen een onbetwistbare morele steun. De statuten vermelden duidelijk dat haar objectief erin bestaat « de ontwikkeling van het hoger onderwijs en van het wetenschappelijk onderzoek in België te bevorderen ».  Impliciet houdt dit ook in dat de interuniversitaire samenwerking wordt aangemoedigd.

Schrijf je online in voor de inaugurale lezing "Wat verwachten we als maatschappij van ons onderwijs?" van Prof. Van Houtte op 30 november 2022.

Deze lezing is de start van een reeks boeiende lessen die de laureate doorheen het academiejaar 2022-2023 zal verzorgen. Hierbij komen de thema’s van diversiteit, leerkrachtencultuur en ongelijkheid uitgebreid aan bod.