Publication list

2011

Berten, H., & Van Rossem, R. (2011). Mechanisms of peer influence among adolescents: Cohesion versus structural equivalence. Sociological Perspectives (Accepted).

Bieberstein, A., Roosen, J., Marette, S., Blanchemanche, S., & Vandermoere, F., (forthcoming). Akzeptanz von Innovationen im Lebensmittelsektor – ein Vergleich zwischen Frankreich und Deutschland am Beispiel der Nanotechnologie, In: Ernährungsumschau (March 2011 http://www.ernaehrungs-umschau.de)

Bieberstein, A., Vandermoere, F., Roosen, J. et al. (forthcoming). “Gender, social trust and risk perception” Book chapter, preliminary accepted for publication in The Psychology of Trust (Nova Science Publishers)

Vanderstraeten, R. (2011). Scholarly communication in education journals. Social Science History, 35, 109-130.

 

2010

Vandermoere, F. et al. (2010). The morality of attitudes toward nanotechnology: About God, techno-scientific progress, and interfering with nature. Journal of Nanoparticle Research, 12(2): 373-381

Vandermoere, F. et al. (2010). The public understanding of nanotechnology in the food domain: The hidden role of views on science, technology, and nature. Public Understanding of Science, Sage pub., published online: http://pus.sagepub.com/content/early/recent

Vanderstraeten, R. (2010). Scientific communication: Sociology journals and publication practices. Sociology, 44, 559-576.

Vanderstraeten, R. (2010). Universiteit en kennismaatschappij. In S. Ramaekers, Th. Storme, P. Verstraete & J. Vlieghe (Red.), De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen (pp. 24-33). Amsterdam: SWP.

Van Rossem, R., Berten, H. & Van Tuyckom, C.  (2010). AIDS knowledge and sexual activity among Flemish secondary school students: A multilevel analysis of the effects of type of education. BMC Public Health, 10, (30).


2009

Berten, H., & Van Rossem, R. (2009). Doing worse but knowing better: An exploration of the relationship between HIV/AIDS knowledge and sexual behavior among adolescents in Flemish secondary schools. Journal of Adolescence, 32(5), 1303-1319.

De Boyser, K. (2009). Armoede en deprivatie tijdens de eerste levensjaren : ontbrekende schakel in het armoedeverhaal? Arm Europa : over armoede en armoedebestrijding op het Europees niveau (pp. 253-262): Acco.

De Boyser, K., Dewilde, C., & Dierckx, D. (2009). Conclusion : building bridges between the social and the spatial?, Between the social and the spatial : exploring the multiple dimensions of poverty and social exclusion (pp. 217-225): Ashgate.

De Boyser, K., Dewilde, C., & Dierckx, D. (Eds.). (2009). Naar het middelpunt van de marge : reflecties over veertig jaar armoedeonderzoek en -beleid : liber Amicorum Jan Vranken: Acco.

De Boyser, K., Dewilde, C., Dierckx, D., & Friedrichs, J. (Eds.). (2009). Between the social and the spatial : exploring the multiple dimensions of poverty and social exclusion: Ashgate.

De Boyser, K., Dewilde, C., Dierckx, D., & Friedrichs, J. r. (2009). Preface : on the crossroads of the social and spatial dimensions of poverty, Between the social and the spatial : exploring the multiple dimensions of poverty and social exclusion (pp. xxvii-xxxii): Ashgate.

De Boyser, K., Linchet, S. p., van Dijck, L., Casman, M.-T. r. s., Dierckx, D., & Vranken, J. (2009). Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen: Universiteit Antwerpen.

Decroos, L., & De Grande, H. (2009). Werken jonge academici in een 'ivoren toren'? Kennis in wording. Het Vlaamse onderzoeks- en innovatiepotentieel (pp. 275-289): HR2.

Decroos, L., & Van Rossem, R. (2009). Ervaring en visie van de sociale partners Kennis in Wording. Het Vlaamse onderzoeks- en innovatiepotentieel. (pp. 126-142): HR2.

De Grande, H., Decroos, L., De Boyser, K., & Van Rossem, R. (2009). 'High potential(s)' in Vlaanderen volgens de sociale partners: HR2.
De Grande, H. (2009). Inleiding Kennis in wording : het Vlaamse onderzoeks- en innovatiepotentieel (pp. 5-8): HR2.

Leyman, A. (2009). Home sweet home? International mobility among Flemish doctoral researchers Higher education, partnership, innovation (pp. 67-74).

Leyman, A., De Grande, H., Jidkova, S. V., Van der Goten, G., Jacobs, S., De Boyser, K., et al. (2009). OnderZOEKEN = OnderVINDEN : resultaten van de 'Survey of Junior Researchers' aan de UA, UGent, UHasselt en VUB: Universiteit Gent. Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM-UGent).

Leyman, A., & Van Rossem, R. (2009). Oost, west, thuis best? Internationale mobiliteit bij jonge onderzoekers Kennis in Wording. Het Vlaamse onderzoeks- en innovatiepotentieel. (pp. 290-308): HR2.

Marette, S., Roosen, J., Bieberstein, A., Blanchemanche, S. and Vandermoere, F. (2009) "Impact of Environmental, Societal and Health Information on Consumers' Choices for Nanofood," Journal of Agricultural & Food Industrial Organization: Vol. 7 : Iss. 2, Article 11. DOI: 10.2202/1542-0485.1274 (The Berkeley Electronic Press, published online)

Roose, H., Van Tuyckom, C., Van Rossem, R., Christiaens, W., & Bracke, P. (2009). Het Gentse luisterpeloton : publieksonderzoek in drie Gentse concertzalen.

Van der Goten, G., & De Grande, H. (2009). Over doctoreren en doctorandi: hoe is de weg naar een doctoraat geplaveid? Kennis in Wording. Het Vlaamse onderzoeks- en innovatiepotentieel. (pp. 57-75): HR2.

Vandermoere, F. (2009). Book review in Tijdschrift voor Sociologie, 3(1), p.92-94 “Pieterman, R., De voorzorgcultuur: Streven naar veiligheid in een wereld vol risico en onzekerheid. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 218pp.”

Vanderstraeten, R. (2009). Modes of individualisation at cemeteries. Sociological Research Online, 14, http://www.socresonline.org.uk/14/4/10.html.

Vanderstraeten, R. (2009). Religion und Säkularisierung: historisch-soziologische Überlegungen. In R. Schützeichel & C. Ludwig (Eds.), Sozialformen der Religion im Wandel – Band 2 (pp. 98-118). Hagen: Fernuniversität in Hagen.

Vanderstraeten, R. (2009). The autopoiesis of decisions in school organizations: Conditions and consequences. In R. Magalhaes & R. Sanchez (Eds.), Autopoiesis in Organization Theory and Practice (pp. 289-302). Bingley: Emerald.

Van Rossem, R., & Gage, A. J. (2009). The effects of female genital mutilation on the onset of sexual activity and marriage in Guinea. Archives of Sexual Behaviour, 38(2), 178-185.

Van Rossem, R., Vandevelde, K., & Hoedemakers, C. (2009). Doctorerend innoverend Kennis in Wording. Het Vlaamse onderzoeks- en innovatiepotentieel (pp. 9-35): Human Resources in Research.

Van Rossem, R., & Vlegels, J. (2009). Ethnic Segregation in Flemish High Schools: Structure, Homophily, Ethnic Subcultures or Interethnic Conflict.

Vandevelde, K., Van Rossem, R., De Grande, H., Jidkova, S. V., Leyman, A., & Van der Goten, G. (2009). Onderzoekscarriëres in Vlaanderen: instroom, doorstroom en uitstroom van doctoraatsonderzoek Vlaams Indicatorenboek 2009 (pp. 45-52): Expertisecentrum O&O Monitoring.

 

2008

Baerveldt, C., Völker, B., & Van Rossem, R. (2008). Revisiting selection and influence. An inquiry into friendship network of high school students and their association with delinquency. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 50(5), 559-587.

Michielsen, K., Bosmans, M., & Temmerman, M. (2008). HIV/AIDS in young people in Sub-Sahara Africa: Gaps in research and the role of theory. Africa Focus, 21(1), 31-43.

Rose, S. A., Feldman, J. F., Jankowski, J. J., & Van Rossem, R. (2008). A cognitive cascade in infancy: Pathways from prematurity to later mental development. Intelligence, 36(4), 367-378.

Vandermoere, F. (2008). Hazard perception, risk perception and the need for decontamination by residents exposed to soil pollution: The role of sustainability and the limits of expert knowledge. Risk Analysis. 28(2), 387-798.

Vandermoere, F. (2008). Psychosocial Health of Residents Exposed to Soil Pollution in a Flemish Neighbourhood. Social Science & Medicine. 66, 1646-1657.

Vanderstraeten, R. & Verhoeven, W. (2008). Zwijgen als het graf? Streven, 75, 908-917.

Vanderstraeten, R. (2008). Zwischen Profession und Organisation: Professionsbildung im Erziehungssystem. In: W. Helsper et al. (Eds.), Pädagogische Professionalität in Organisationen: Neue Verhältnisbestimmungen am Beispiel der Schule (pp. 99-113). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Van Rossem, R. (2008). Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen: variantieanalyse: Academica Press.

Van Tuyckom, C., Van Rossem, R., Roose, H., Christiaens, W., & Bracke, P. (2008). Een baan in vervoering... Verslag voor Volvo Cars Gent.


2007

Agha, S., Van Rossem, R., Stallworthy, G., & Kusanthan, T. (2007). The impact of a hybrid social marketing intervention on inequities in access, ownership and use of insecticide-treated nets. Malaria Journal, 6.

Baerveldt, C., Zijlstra, B., De Wolf, M., Van Rossem, R., & Van Duijn, M. A. J. (2007). Ethnic boundaries in high school students' networks in Flanders and the Netherlands. International Sociology, 22(6), 701-720.

Meekers, D., Van Rossem, R., Silva, M., & Koleros, A. (2007). The reach and effect of radio communication campaigns on condom use in Malawi. Studies in Family Planning, 38(2), 113-120.

Tyrell, H. & Vanderstraeten, R. (2007). Familie und Schule: zwei Orte der Erziehung. In J. Aderhold & O. Kranz (Eds.), Intention und Funktion: Probleme der Vermittlung psychischer und sozialer Systeme (pp. 159-174). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Vanderstraeten, R. (2007). Professions in organizations, professional work in education. British Journal of Sociology of Education, 28, 621-635.

Vanderstraeten, R. (2007). Quasi-Professionalität. In N. Ricken (Ed.), Über die Verachtung der Pädagogik: Analysen – Materialien – Perspektiven (pp. 275-291). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Vanderstraeten, R. (2007). Säkularisierung als Inklusionsproblem. Soziale Systeme, 13, 327-337.

Van Rossem, R. (2007). Multivariate analyse voor de sociale wetenschappen: logistische regressie: Academia Press.

Van Rossem, R., & Meekers, D. (2007). The reach and impact of social marketing and reproductive health communication campaigns in Zambia. BMC Public Health, 7.


2006

Agha, S., Van Rossem, R., & Ankomah, A. (2006). Community-Level Influences on Early Sexual Initiation in Nigeria, MEASURE Evaluation Working Paper Series (Vol. WP-06-88): University of North Carolina.

Gage, A. J., & Van Rossem, R. (2006). Attitudes toward the discontinuation of female genital cutting among men and women in Guinea. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 92(1), 92-96.

Vanderstraeten, R. & Biesta, G. (2006). How is education possible? Pragmatism, communication and the social organisation of education. British Journal of Educational Studies, 53, 160-174.

Vanderstraeten, R.
(2006). Die Unwahrscheinlichkeit der pädagogischen Kommunikation. In: Y. Ehrenspeck & D. Lenzen (Eds.), Beobachtungen des Erziehungssystems: Systemtheoretische Perspektiven (pp. 95-112). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Vanderstraeten, R.
(2006). Soziale Beobachtungsraster: Eine wissenssoziologische Analyse von statistischen Klassifikationsschemata. Zeitschrift für Soziologie, 35, 193-211.

Vanderstraeten, R. (2006). The changing structure of scholarly communication in educational science. In: R. van Goor & E. Mulder (Eds.), Grey wisdom? Philosophical reflections on conformity and opposition between generations (pp. 31-46). Amsterdam: Amsterdam University Press.

Vanderstraeten, R. (2006). The historical triangulation of education, politics and economy. Sociology, 40, 125-142.

Van Houtte, M., & Van Rossem, R. (2006). Vlaams LeerlingenOnderzoek 2004-2005. Verslag voor deelnemende scholen. Technisch rapport: Onderzoeksgroep Macro- & Structurele Sociologie en Onderzoeksgroep Gelijke Kansen, Jongeren en Onderwijs.


2005

Meekers, D., & Van Rossem, R. (2005). Explaining inconsistencies between data on condom use and condom sales. BMC Health Services Research, 5.

Rose, S. A., Feldman, J. F., Jankowski, J. J., & Van Rossem, R. (2005). Pathways from prematurity and infant abilities to later cognition. Child Development, 76(6), 1172-1184.

Van Houtte, M., Stevens, P., Sels, A., Soens, K., & Van Rossem, R. (2005). De invloed van structurele en compositorische schoolkenmerken op prestaties en welbevinden van leerlingen in het secundair onderwijs: een verklaring via cultuur. Eerste verslag verloop en stand onderzoek met financieel overzicht (niet gepubliceerd). Project ten laste van de dotatie 2004 van de Provincie Oost-Vlaanderen. Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep Jeugd, Onderwijs en Gender (OJOG), Universiteit Gent, De invloed van structurele en compositorische schoolkenmerken op prestaties en welbevinden van leerlingen in het secundair onderwijs: een verklaring via cultuur. (pp. 1-34): Universiteit Gent.

Van Rossem, R., Vermande, M., Baerveldt, C., & Völker, B. (2005). Social Capital and Academic Performance among First Graders: Individual vs. Class Social Capital. Gent: Universiteit Gent.