Stagemogelijkheid bij de studiedienst van CD&V

De studiedienst van CD&V biedt (een) stageplaats(en) voor masterstudenten die geïnteresseerd zijn in economische thema's. Mogelijke onderwerpen om rond te werken zijn het Europees semester (bv. opvolging van een bepaalde cyclus, de implementatie in België, de impact van CD&V hierop op verschillende niveaus) of de bankenunie (stand van zaken m.b.t. de 3 pijlers, de impact op België, de betekenis voor CD&V op verschillende niveaus). Andere onderwerpen kunnen ook besproken worden. Voor meer informatie, contacteer fsmet@cdenv.be.