Informatiemomenten op uitwisseling

Tijdens verschillende belangrijke infomomenten word je als uitgaande uitwisselingsstudent voor het komende academiejaar geïnformeerd en door de aanvraagprocedure geloodst. Jouw aanwezigheid is steeds noodzakelijk.

Algemene opmerking - CORONA: onderstaande plannen kunnen wijzigen.

Welcome Abroad Fair of FPS - TBC

Welcome Abroad Fair - 15-16-17 november 2022 . 

Algemeen facultair infomoment - 24/11/2022 (jaarlijks in november)

presentaties zijn nadien beschikbaar op Ufora 

De faculteit organiseert een infoavond voor alle studenten die geïnteresseerd zijn in een internationale ervaring tijdens hun studies. De nadruk ligt op buitenlandse studies maar ook internationale stages en onderzoeksverblijven komen aan bod.

Op 24/11/2022 om 19.30  organiseert de FCI een online facultaire infosessie voor alle studenten die geïnteresseerd zijn om tijdens academiejaar 2023-2024 op uitwisseling of buitenlandse stage te gaan. De verschillende mogelijkheden, beurzen en bestemmingen worden uitgelegd en de aanvraagprocedures overlopen. De presentaties gaan door in het Nederlands en zal online doorgaan.

Inschrijven voor de infosessie op 24/11/22  - link via MS Teams beschikbaar op de inschrijfmodule

Na de facultaire infosessie kan je ook terecht bij de FCI van de opleiding (Q/A-sessie) 

Infosessie per opleiding (nov-dec)

Q/A met FCI per opleiding in 2022 

COM - xx 2022
SOCIO - xx 2022 
POL - xx 20212

inschrijven voor algemene infosessie en Q/A via eventmanager 'inschrijven voor algemene infosessie'. 

Alle studenten ingeschreven voor facultaire infosessie  ontvingen een mail met herinnering voor de infosessie per opleiding.

Andere infomomenten TBC 

  • ??/12/2022 TBC- Engelse infosessie Going Abroad - inschrijven
  • ??/12/2022 Q/A voor kandidaten uitwisseling 2023-24 - - inschrijven voor ??/12/2022
  • Q/A bestemmingen buiten EU - (onder voorbehoud februari 2023 TBC)
  • Q/A stage in buitenland - (onder voorbehoud - tijdens infosessies stages in de opleiding voorjaar 2023)

Kandidaatstelling voor uitwisseling voor studie

Na het informatiemoment vanaf half november kun je je kandidatuur stellen via oasis.
Deadlines kandidaatstelling
Opgelet voor sommige bestemmingen gelden andere deadlines (infosessie en handleiding 1 op UFORA KX00003 Welcome Abroad)

Tweede facultair infomoment voorjaar (xx maart 2023) 

Wat? Uitleg verdere stappen en procedures voor je programmavoorstel. Aanwezigheid is noodzakelijk.

Wanneer? Deze infosessie gaat door online op xx maart 2023 om 17u30-18u30. Link MS Teams

De infosessie wordt niet opgenomen maar de presentatie is nadien terug te vinden op UFORA.

Meer richtlijnen kan je vinden op UFORA welcome Abroad en in Stappenplan PSW

Informatie voor uitgaande uitwisselingsstudenten door UGent

De Afdeling Internationale Betrekkingen geeft informatie rond de algemene procedures via regelmatige mailings aan alle studenten die het komende academiejaar op uitwisseling vertrekken.