Auditoriumbeheer reservaties

Online reserveren

Reserveer online via  Oasis.

Regels omtrent niet-academische reservaties

Steeds meer en meer stellen we vast dat "niet-academische reservatie" zelf worden ingebracht via persoonlijke pagina.  Dit kan voor enorme problemen zorgen zoals :

  • de huisbewaarders zijn niet op de hoogte voor het openen en sluiten van het gebouw en bijgevolg zullen er ook geen overuren voor een dergelijke reservatie uitbetaald worden.
  • de dienst permanentie is niet op de hoogte (stel nu dat er brand uitbreekt in een auditorium: dit heeft enorme gevolgen in de werkwijze, als we weten dat er nog personen aanwezig zijn in dat gebouw is er een heel andere alarmprocedure dan voor een leeg gebouw.
  • alles in verband met de verzekeringen is niet in orde.

Gelieve er dus in uw faculteit, gebouw, vakgroep enz.... er op te drukken dat niet-academische reservaties alleen nog zullen aanvaard worden die via het elektronisch reservatie  formulier aangevraagd  worden aan mevr. Angélique Merre. (Centraal auditorium beheer).

Indien we toevallig stuiten op een zelf ingebrachte reservatie, zal die zonder pardon verwijderd worden.

Ter verduidelijking :

Het gaat om  reservaties die:

  • doorgaan in het Aula Complex, Filmzaal (na 20u), het pand
  • in het week-end vallen
  • voor derden altijd
  • andere lokalen na 20u

Om problemen te vermijden volgt u best volgende werkwijze :

U vraagt online (via web-site universiteit- faciliteiten-centraal auditorium beheer - niet-academische reservatie) een reservatie aan door één van de aanvraagformulieren in te vullen. Let wel dat een aanvraag 3 weken voor de aanvang van de activiteit moet ingediend worden.

Alvorens een aanvraag in te dienen, controleert u of het lokaal in kwestie beschikbaar is op het tijdstip dat u het wenst te reserveren. U kunt verder op deze webpagina een lijst van de beschikbare lokalen en hun bezetting vinden.