prof. dr. Catherine Bouko

Professor verbonden aan de onderzoeksgroep Center for Journalism Studies van de vakgroep Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent.

Catherine Bouko

 

     |     +329 331 19 30     |     LinkedIn

 

Communicatie
Interculturaliteit
Media
Taalkunde

 

Catherine Bouko werkt als docent bij de afdeling Frans van de Vakgroep Vertaling, Tolken en Communicatie aan de Universiteit Gent. Haar onderzoek spitst toe op de manieren waarop identiteit en ideologie via visuele en verbale discursieve praktijken in sociale media tot uiting komen. Ze combineert daarbij inhoudsanalyse, discoursanalyse en semiotiek. Bijzondere aandacht in haar onderzoek gaat uit naar het migratiediscours in de context van de Brexit (2016-2019).

Ze analyseert ook het gebruik van de tweede nationale taal door Belgische journalisten (Frans- en Nederlandstalig) en de rol die taalgebruik speelt bij het verspreiden van nieuws over de Franse en Vlaamse gemeenschappen aan beide kanten van de Belgische taalgrens.

Biblio