Beelden met een beperking: Een kwantitatieve inhoudsanalyse naar de representatie van handicap op primetime televisie in Vlaanderen

Author(s) (CIMS)

Susan Vertoont

Year Publication

2017

ISBN

9789082743906

Pages

93p.

Content

Internationaal onderzoek geeft aan dat mediarepresentaties van handicap vaak te wensen overlaten. Of dit ook voor Vlaanderen het geval is, werd vrijwel nog nooit onderzocht. Daarom heeft dit project tot doel om aan de hand van een kwantitatieve inhoudsanalyse te onderzoeken hoe vaak en op welke manier actoren met een handicap worden gerepresenteerd tijdens de primetimeprogrammering van drie generalistische Vlaamse televisiezenders Eén, VTM en VIER. Om dit te beantwoorden, wordt er in eerste instantie geteld hoe vaak actoren met een handicap in beeld komen. Vervolgens wordt er gekeken naar de rollendiversiteit en de hoedanigheid van die actoren, als naar de televisiecontext waarin handicap wordt afgebeeld. De resultaten wijzen uit dat de televisierepresentaties van handicap die we in Vlaanderen te zien krijgen als het ware ‘beelden met een beperking’ zijn. Zo blijkt onder meer dat handicap sterk ondergerepresenteerd wordt in Vlaanderen. Daarenboven is niet alleen de kwantiteit problematisch, ook de kwaliteit is gelimiteerd. Met slechts een beperkt aantal genres en een beperkt aantal rollen die handicap includeren, merken we op dat Vlaamse televisiezenders multidimensionale en toevallige representaties van handicap missen. We stellen tevens vast dat handicap zelden kruist met andere onderdrukte assen van identiteit, zoals gender, leeftijd, etniciteit en seksualiteit, en dat televisie slechts zeer beperkte belangstelling heeft voor sociaal-culturele thema’s in relatie tot handicap.

Download

Vertoont, 2017.pdf