Meten en Monitoren van de Kwaliteit in de Kinderopvang voor baby's en peuters | MeMoQ

MeMoQ | Meten en Monitoren van de Kwaliteit in de Kinderopvang voor baby's en peutersMeMoQ is een onderzoek in opdracht van Kind en Gezin en in samenwerking met het Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs van de KU Leuven.
Het project heeft een pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang opgesteld, een wetenschappelijk instrument ontworpen voor de meting van de pedagogische kwaliteit. Hiermee wordt een nulmeting uitgevoerd. Tot slot worden ook twee afgeleide instrumenten gemaakt: een voor de kwaliteitsbeoordeling door de inspectie en een voor de bevordering van de kwaliteit door pedagogische begeleiders.

Promotor(en): Michel Vandenbroeck
Onderzoekers/contact: Jeroen Janssen, Hester Hulpia, Charlotte Bastiaan