Centrum voor de Sociale Studie van Migratie en Vluchten | CESSMIR

Het Centrum voor de Sociale Studie van Migratie en Vluchtelingen (CESSMIR) is een interdisciplinair consortium aan de Universiteit Gent. CESSMIR telt ongeveer 150 onderzoekers van zeven verschillende faculteiten. Drie principes staan centraal binnen CESSMIR: interdisciplinariteit, maatschappelijke impact, en participatie. Zo stimuleren we interdisciplinaire onderzoeksprojecten en onderwijs, organiseren we vormingen voor praktijkwerkers en beleidsmakers, en maximaliseren we de betrokkenheid van stakeholders doorheen het onderzoeksproces.

Promotor(en): Prof. Ilse Derluyn
Coördinator: dr. Floor Verhaeghe
Website: http://www.ugent.be/cessmir/nl