Tina Goethals

Tina Goethals
Tina Goethals
Tina Goethals studeerde in 2009 af in de Masteropleiding Orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent. Sindsdien was ze werkzaam als persoonlijk assistent, maar ook als onderzoeker bij diverse projecten (Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Onze Nieuwe Toekomst vzw, Vlaamse Overheid) rond de thema's: inclusief hoger onderwijs, self-advocacy, politieke participatie, Quality of Life, en de tewerkstelling van personen met een beperking. Begin 2017 promoveerde ze als Doctor in de Orthopedagogiek (Universiteit Gent) en Doctor in de Sociologie (Universiteit Antwerpen) met het proefschrift getiteld: “Inclusion of persons with disabilities in Flanders. A participatory research project on personal narratives, the representation of persons with disabilities in the media, and political participation of persons with an intellectual disability.”

Binnen dit doctoraat deed Tina op participatieve wijze onderzoek naar inclusie van personen met een beperking in Vlaanderen, vertrekkende vanuit een mensenrechtenperspectief en intersectionaliteit.

Dit mondde uit in volgende drie onderzoekslijnen:

  • Een narratief onderzoek naar de ervaringen rond inclusie en exclusie van meer dan 300 mensen met een beperking in Vlaanderen.
  • Een grootschalige media-analyse rond de representatie van personen met een beperking in de media.
  • Een follow-up onderzoek naar de politieke participatie van personen met een verstandelijke beperking, in nauwe samenwerking met een Vlaamse self-advocacy beweging.

Het wetenschappelijk onderzoek van Tina Goethals richt zich momenteel op de kenmerken en prevalentie van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld van vrouwen met een beperking. De ervaringen van de vrouwen staan hier centraal. Dit onderzoek verloopt in samenwerking met de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent.

Geselecteerde publicaties

Goethals, T., Van Hove, G., Van Breda, L., & De Schauwer, E. (2016). Researching Together: Voice as a Guide in Research. In T. Buchner, O. Koenig, & S. Schuppener (Eds.), Inklusive Forschung. Gemeinsam mit Menschen mit Lernschwierigkeiten forschen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Goethals, T., De Schauwer, E., & Van Hove, G. (2015). Weaving Intersectionality into Disability Studies Research: Inclusion, Reflexivity and Anti-Essentialism. Journal for Diversity and Gender Studies, 2(1-2), 75-94.

Goethals, T. (2016). De performatieve en deregulerende kracht van verhalen. In G. Van Hove, A. Schippers, M. Cardol, & E. De Schauwer. Disability Studies in de Lage Landen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 

Goethals, T., Mortelmans, D. & Van Hove, G. (in press). Toward a More Balanced Representation of Disability? A Content Analysis of Disability Coverage in the Flemish Print Media. The Journal of Human Development, Disability and Social Change. Thematic Issue: ‘Social representations and Disability: shared perspectives on the meaning of a concept’.

Contactgegevens

Postadres:
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent

Bezoekadres:
Begijnhoflaan 464
B-9000 Gent

Tel: ..32 (0)9 331 03 05
Fax: ..32 (0)9 331 03 15
Email: Tina.Goethals@UGent.be