Lou Lippens

LouLippens.jpg

Lou Lippens behaalde in 2019 zijn master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent. Tijdens zijn stage in OC Nieuwe Vaart groeide zijn interesse in het ondersteunen van kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen en hun context. Hij beeïndigde zijn studie met een kwalitatieve masterthesis over evidence-based werken binnen de integrale jeugdhulp. Na enkele maandan werken in GI De Zande keerde hij terug naar OC Nieuwe Vaart. Momenteel werkt hij er als wetenschappelijk medewerker aan het INTENCO (Intensieve Traumaverwerking en contextopname) onderzoeksproject. Daarnaast vult hij zijn tijd als zanger-gitarist bij de band Crooked Steps. Aan de vakgroep doet Lou onderzoek naar herstelgerichte orthopedagogische activiteiten binnen de gemeenschapsinstelling.