Inge Van de Putte

Inge Van de Putte
Inge Van de Putte

Inge Van de Putte is afgestudeerd in 2000 aan de Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek. Reeds toen was ze geïnspireerd door inclusief onderwijs en het ondersteuningsdenken. Zij had de kans om tijdens haar studie naar Australië te gaan om het inclusief onderwijssysteem van dichterbij te bekijken.
Daarna heeft zij gewerkt als persoonlijk assistent van verschillende kinderen met een beperking, heeft ze ouders, leraren, directies en ondersteuners gecoacht binnen inclusief onderwijs en heeft ze onderzoeksprojecten gedaan aan de lerarenopleiding van de Odisee Hogeschool (Competenties van leraren binnen inclusief onderwijs) en de Hogeschool Gent (GOL(L)D-concept: Gericht ondersteunen van leraren in het leren omgaan met diversiteit).

Van 2012 tot 2018 werkte zij als assistent aan de vakgroep Orthopedagogiek. Ze was medeverantwoordelijke van verschillende vakken met als centraal thema ‘Inclusie en diversiteit’. Tijdens deze periode heeft ze haar doctoraat afgerond rond de positie van de zorgcoördinator in het ondersteunen van leraren (Promotor Prof. Van Hove en co-promotor Prof. Elisabeth De Schauwer). Ze werkte met creatieve onderzoeksmethodes en had veel aandacht voor de vertaalslag naar de praktijk. Vanuit het doctoraat werd het boek geschreven ‘Leren omgaan met diversiteit in de klas. Het GOL(L)D-concept in de praktijk’ (2018).

Vanwege haar grote interesse in veranderingsprocessen en ondersteunen van leraren werkte ze als valorisatie-coördinator aan het SBO-project ‘Potential’. In haar huidige functie als praktijkassistent houdt ze de website van Potential – www.potentialtoteach.be – up to date.
Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de permanente vorming ‘Gericht ondersteunen van diversiteit’, een leertraject om ondersteuners binnen onderwijs sterker te maken in een activerende aanpak.

Naar dienstverlening toe is zij nog steeds betrokken in het coachen van diverse teams in inclusief onderwijs. Zij is ook actief betrokken bij Ouders voor Inclusie vzw en Docenten voor Inclusie.  


Een volledig overzicht van de publicaties en contactgegevens vindt u hier.