TG-pionier Rowdy Yates overleden

(16-02-2022) Overlijden van Rowdy Yates, één van de pioniers en uithangborden van de drugvrije therapeutische gemeenschap in Europa.

Met droefheid vernamen we het overlijden van Rowdy Yates, één van de pioniers en uithangborden van de drugvrije therapeutische gemeenschap in Europa. Rowdy was een begenadigd spreker en lesgever (University of Stirling) aan wie vele medewerkers en studenten van de vakgroep Orthopedagogiek goede herinneringen over houden. Samen met wijlen prof. Broekaert richtte Rowdy Yates in de jaren ’80 de European Working Group on Drugs Oriented Research (EWODOR) op.
Hij was tot voor kort voorzitter van de Europese Federatie van Therapeutische Gemeenschappen (EFTC) en inspireerde en begeesterde jongeren en volwassenen over de hele wereld met zijn ervaring en inzichten.

Rowdy YatesAls één van de weinige Engelstaligen begreep hij ten volle wat ‘orthopedagogiek’ inhield en hij vond het een waar gemis dat er geen vergelijkbare studierichting/wetenschapstak bestond in het Engels taalgebied.

Ook op andere vlakken was Rowdy visionair en hij pionierde reeds 20 jaar geleden met online, interactieve cursussen in ‘Addiction studies’. Rowdy was niet alleen een zeer gedreven hulpverlener en competent onderzoeker, maar ook een goede muzikant en zanger, en bovenal een trotse Schot. Met Rowdy verliezen we een warme en wijze mens, bij wie het steeds fijn vertoeven was.

We wensen zijn familie, vrienden en de TG-familie – zoals hij die graag noemde - veel sterkte. We zullen Rowdy missen.

Meer info