Digitaal vakdidactisch handboek: TLI doet mee!

(19-02-2021)

De onderzoeksgroep Taal, Leren, Innoveren werkte mee aan een digitaal vakdidactisch handboek, gepubliceerd door Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (WODN). Dit handboek bevat actuele teksten die vakdidactische en vakinhoudelijke concepten zo volledig mogelijk beschrijven. Meer bepaald, werkte de onderzoeksgroep een hoofdstuk uit rond leesmotivatie en een hoofdstuk rond instructieprincipes bij begrijpend lezen.

Leesmotivatie: wat is het en hoe kan je het bevorderen?

Een van de drie factoren die cognitieve processen tijdens begrijpend lezen beïnvloeden, is de betrokkenheid van de lezer bij de tekst. Of lezers tot goed tekstbegrip komen, hangt sterk af van de mate waarin ze gemotiveerd zijn om de tekst te begrijpen. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op leesmotivatie: wat het is en hoe het kan worden bevorderd.

Het volledige artikel kan je lezen via deze link.

Beter en gemotiveerd begrijpend lezen. Vier instructieprincipes in samenhang

Begrijpend-lezen-768x512.pngHoe draagt onderwijs bij aan beter en gemotiveerd begrijpend lezen? De auteurs bespreken in vijf delen vier bewezen instructieprincipes. In samenhang dragen die het best bij aan de motivatie en de vaardigheid.

Het volledige artikel kan je lezen via deze link.