Maura Nevejans

In 2022 studeerde ik af als M.Sc. in de theoretische en experimentele psychologie. Tijdens mijn opleiding deed ik een onderzoeksstage bij het Learning and Implicit Processes lab (LIPlab, https://liplab.be/) over relationeel leren en voerde ik onderzoek uit rond imitatiegedrag voor mijn masterthesis. Mijn doctoraatsonderzoek combineert deze twee onderzoekslijnen met onderzoek rond autisme.

Meer bepaald focust mijn doctoraat op hoe imitatiegedrag beïnvloed wordt door sociale factoren, zoals oogcontact of de sociale groep waartoe de interactiepartners behoren, in individuen met en zonder autisme. Dit benader ik vanuit een leerpsychologisch perspectief, uitgaande van het idee dat imitatie aangeleerd (operant) gedrag is met een belangrijke sociale functie. Omdat mijn doctoraatsonderzoek een mix is van verschillende onderwerpen, ben ik lid van zowel de EXPLORA onderzoeksgroep als het LIPlab.