Onderzoek tijdens de coronapandemie

Het zal u niet ontgaan zijn, maar het leven zoals we dat kennen werd de laatste weken danig door elkaar geschud. Zo legde de overheid ons op om allemaal zoveel als mogelijk binnen te blijven. De dagelijkse structuur is weggevallen en dit is voor de mens als sociaal wezen niet evident. Mogelijks is de impact anders voor kinderen, jongeren of volwassenen met een ontwikkelingsstoornis dan voor typisch ontwikkelende personen. Daarom willen we met onze onderzoeksgroep in kaart brengen hoe de coronamaatregelen ervaren worden en of dit anders is voor mensen met en zonder een ontwikkelingsstoornis. Hiervoor werden vanuit de Universiteit Gent verschillende online onderzoeken opgestart.

 

Hieronder wordt kort beschreven welke onderzoeken er op dit moment lopen en mogelijk relevant zijn voor u:

 

Ook indien u niet in aanmerking komt om aan één van deze onderzoeken deel te nemen, kunt u ons helpen door bovenstaande informatie verder te verspreiden.

 riddl logo

We willen u op voorhand reeds bedanken voor uw interesse in onze onderzoeksgroep.

 

Research in Developmental Disorders Lab (RIDDL)

 

Welke impact hebben de coronamaatregelen op het gedrag van kleuters met een autismespectrumstoornis en hun ouders?

Een eerste onderzoek focust zich op kleuters tussen 2.5 en 6 jaar oud met de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) en hun ouders. We willen onderzoeken of de verandering in de dagelijkse routine het gedrag van kleuters beïnvloedt. Verder willen we ook nagaan wat het effect is van de maatregelen op de betrokkenheid van de ouder bij de zorg van het kind en de interactie met het kind.

De dataverzameling voor deze studie is afgelopen, dank aan al wie meewerkte.

 

Thuisonderwijs: wat gaat goed en wat niet? Wat is de impact van de coronamaatregelen op leren?

In een tweede project, gericht op ouders van schoolgaande kinderen (in Vlaanderen) tussen 5 en 18 jaar oud, wordt nagegaan hoe het thuisonderwijs verloopt voor kinderen en hun ouders, welke dingen er goed gaan en welke moeilijkheden er zijn. Uit de eerste bevraging hieromtrent (die betrekking had op de periode voor de paasvakantie) bleek dat het thuisleren inderdaad niet voor alle kinderen en hun ouders evident is, en dat (gezinnen van) kinderen met een ontwikkelingsstoornis daarbij nog extra belast worden. Onze bevindingen werden onder de vorm van adviezen voor leerkrachten tot bij de scholen gebracht, via de CLB's, de verschillende koepels, en rechtstreekse contacten. Ook in de media kregen onze resultaten flink wat aandacht. We hopen dat op die manier heel wat scholen rekening hebben kunnen houden met onze adviezen bij de aanpak van de nieuwe periode van thuisleren, hoewel we ook beseffen dat dat niet altijd evident is. De resultaten van deze eerste bevraging kan u nalezen HIER. Een tweede bevraging, bij dezelfde maar ook een aantal nieuwe ouders toonde aan dat er een lichte verbetering was na de paasvakantie, maar dat de belasting groot bleef, zeker voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis. De resultaten van deze tweede bevraging kan u nalezen HIERIntussen werd in het nieuwe schooljaar ook een derde bevraging georganiseerd bij dezelfde ouders. Deze resultaten worden momenteel nog verwerkt. Meer informatie vindt u op de Facebookpagina van het onderzoek. 

De dataverzameling voor deze studie is afgelopen, dank aan al wie meewerkte.

 

De impact van de pandemie op volwassenen met een autismespectrumstoornis.

De impact van de pandemie op volwassenen met een autismespectrumstoornis.
Onderzoeksgroep EXPLORA (UGent) zette een vragenlijststudie op om het effect van de huidige COVID-19-pandemie op het dagelijks leven en het psychisch welzijn van volwassenen met autismespectrumstoornis (ASS) te onderzoeken. De voorlopige resultaten benadrukken de grote belasting van de COVID-19-pandemie op de mentale gezondheid en het dagelijks leven van volwassenen met autisme. Aanvullend geven de resultaten inzicht in manieren waarop we de autismegemeenschap kunnen ondersteunen. Een overzicht van de voorlopige resultaten, alsook links naar relevante websites en organisaties, vindt u hier.