Adolescenten (12-18 jaar)

‘Ken jezelf’: een UGent-studie bij adolescenten met en zonder autisme
 (Let op: Momenteel hebben wij voldoende deelnemers ingepland staan)

Wat is de achtergrond van deze studie?

De sociale problemen die kenmerkend zijn voor autisme, zijn tot nu toe voornamelijk verklaard aan de hand van verschillen in het begrijpen van anderen. Maar onderzoek suggereert dat er ook belangrijke verschillen zijn in het begrijpen en ervaren van het ‘zelf’. Toch is het nog steeds niet duidelijk welke aspecten van zelfverwerking anders zijn bij personen met autismespectrumstoornis (ASS), en in hoeverre sociale moeilijkheden gelinkt zijn aan het zelf of aan de ander. Met deze studie willen we een belangrijke stap maken naar een beter begrip van hoe zelfverwerking bij personen met autisme zich ontwikkelt, om zo cruciale nieuwe inzichten te krijgen in hun sociale beleving.

 

Wie kan deelnemen aan deze studie?

We zoeken adolescenten tussen de 12 en 18 jaar oud zonder een diagnose van ASS.

 

Wat vragen we de deelnemers van deze studie te doen?

De adolescent wordt gevraagd vier computertaakjes uit te voeren. Dit zal op de faculteit psychologie (Henri Dunantlaan 2) gebeuren, of (in overleg) op school of thuis. Daarnaast vragen we u als ouder/verzorger twee online vragenlijstjes in te vullen (zie de link hieronder).

 

Wat krijgen de deelnemers voor hun deelname aan de studie?  

Zodra de testsessie is afgerond, ontvangt de deelnemer een bol.com-bon van 15 euro. 

 

Zijn er risico’s verbonden aan de studie?

Er zijn geen risico’s verbonden aan de studie. Bovendien werd de studie goedgekeurd door de ethische commissie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. 

 

Zullen de gegevens van de deelnemers gedeeld worden?

Alle verzamelde gegevens zullen gepseudonimiseerd worden: hiermee worden de vertrouwelijkheid en privacy altijd gegarandeerd. Deelnemers kunnen altijd toegang krijgen tot hun gegevens en kunnen op elk moment beslissen zich terug te trekken uit de studie. Pas na volledige anonimisatie mogen gegevens met andere onderzoekers gedeeld worden of gepubliceerd worden voor wetenschappelijke doeleinden.

 

Zijn u en uw kind bereid om deel te nemen?

Momenteel hebben wij voldoende deelnemers ingepland staan.

Wenst u meer informatie voor eventuele toekomstige onderzoeken? Mail dan naar letizia.amodeo@ugent.be

FlyerAdolescentAutisme.png