Rapport van de instellingsreview van de UGent

Op 11 september 2017 kreeg UGent een positief oordeel in het kader van de Instellingsreview.

Onderstaande rapporten van de NVAO bevatten de resultaten: