Welke zijn de gevolgen van de mensenrechtentoets?

Wanneer de activiteiten een negatieve impact hebben op mensenrechten, kan men maatregelen treffen om (het risico op) een negatieve impact te beperken. Wanneer de partner betrokken is bij mensenrechtenschendingen, kan de partner haar beleid wijzigen. In sommige gevallen is samenwerken niet mogelijk.

Bij een risico op (betrokkenheid bij) mensenrechtenschendingen wordt de samenwerking steeds voorgelegd aan de Commissie Mensenrechtenbeleid (CMRB). De CMRB adviseert over de geplande samenwerking en mogelijke risicobeperkende maatregelen. De leden van de CMRB behandelen de ontvangen informatie vertrouwelijk. De CMRB reageert binnen de twee weken, onafhankelijk van het type akkoord. Binnen deze termijn moet de UGent-medewerker weten of een diepgaander onderzoek is aangewezen.

De UGent communiceert steeds transparant met de afgewezen partner (maar mogelijk ook breder) over de redenen voor de weigering tot samenwerking. Deze communicatie is op zichzelf een manier om het respect voor de mensenrechten uit te dragen.